Key Investments - 200 000 000 Kč prostě zmizelo

Key Investment je v současné době již téměř zapomenutým případem, kdy městská část Praha 10 přišla o více než 200 000 000 korun .. Z rozhodnutí Rady MČ Praha 10 RMČ 04. - 25.2.2009.pdf (59,5 kB) ,investovala tuto částku do vrcholně podivného a čistě spekulativního obchodu. Před  "toxickými" obchody se společností Key Investment včas varovala Česká národní banka CNB obce_mesta_investovani_dopis.pdf (972 kB).

Struktura dluhopisů a akcií Key Investments

 číslo Cenný papír Požadovaná výše náhrady škody
1 Dluhopisy Via Chem                97 560 885,-  Kč
2 Dluhopisy E SIDE PROPERTY            117 653 510,52 Kč
3 Dluhopisy BORSAY                1 388 800,51 Kč
 4 Akcie Spolek                2 867 521,32 Kč

                                                  CELKEM            219 470 447,35 Kč

 

Kdo je tím, po kom by měla MČ Praha 10 ve skutečnosti náhradu škody vymáhat?

Za toto rozhodnutí jsou přímo zodpovědni tehdejší členové rady: Vladimír Lipovský, Bohumil Zoufalík, Emil Dejmek, Antonín Weinert, Milan Richter, Tomáš Hrdlička a Roman Rogner. (radní MUDr. Jirásková byla omluvena):  Prezenční listina RMČ-25.2.2009.pdf (44,4 kB)

 

Praha 10 v současné době vede nekonečný a zcela zbytečný soudní spor, jehož výsledek je předem ztracený. Peníze jsou jednoduše pryč a městskou část tento spor stál již značné finanční prostředky. Výhodný je tak pouze pro Advokátní kancelář Felix, která si za zastupování MČ Praha 10 vyfakturovala již bezmála 3 miliony korun. Je paradoxní, že shodná AK tento obchod MČ Praha 10 v roce 2009 písemně doporučila!

Nikdo z dosavadních vedení této městaké části zcela překvapivě nepřišel, nebo snad raději nechtěl přijít, že podpisem smlouvy byla porušena minimálně prevenční povinnost dle § 415 občanského zákoníku a uvedení zastupitelé, kteří pro smlouvu hlasovali, odpovídají plně Městské části za způsobenou škodu! 

Z tohoto důvodu jsem v září a následně v říjnu 2015 vyzvala k činnosti Radu MČ Praha 10. Bohužel není žádná legislativní opora pro občana ani Zastupitele, který by mohl současnou Radu MČ přinutit k činnosti. Dokonce, ani tehdejší starostka JUDr. Kleslová, minimálně podle výše honorářů jeden z nejbrilantnějších právních mozků této země, nedokázala mé výzvy pochopit. Problém je pravděpodobně v tom, že by trestní oznámení musela podat Rada MČ  na své kolegy a přátele, kteří stále v Zastupitelstvu figurují. Z důvodu nečinnosti je tak JUDr. Radmila Kleslová, tehdejší starostka MČ Praha 10, zodpovědná za tuto škodu, kterou MČ Praha 10 způsobilo předchozí vedení z roku 2009.

 

Nejnovějším posunem v této kauza je usnesení Rady ze dne 1. 3. 2016:

  • zadat zpracování právní analýzy předložené nabídky odkupu dluhopisů E SIDE PROPERTY Limited a právních rizik s prodejem souvisejícím
  • zadat zpracování znaleckého posudku na stanovení tržní ceny dluhopisů E SIDE PROPERTY Limited ve vlastnictví MČ Praha 10 společností Grant Thornton Valuations, a. s.

Společnosti CEE Collect Retail s.r.o. má zájem o odkup dluhopisů E SIDE PROPERTY Limited a to za 50 % jejich nominální hodnoty. Je překvapující, že tato společnost náhle, týden po mém posledním dopisu Mgr. Eksteinovi, zjistila, že nedobytné dluhopisy vytunelované společnosti, které jsou léta neprodejné,  jsou zcela mimořádnou investiční příležitostí. Hypotetický zisk spojený s prodejem stadionu Slavia a přilehlých pozemků je nepravděpodobný, neboť tento majetek byl ze společnosti E SIDE PROPERTY Limited již dávno vyveden. Velmi zajímavým prvkem je i termín čtrnáct dní (nabídka odeslána 29.2., termín trvání nabídky je 15. 3. 2016), do kterého se má MČ rozhodnout, zda s návrhem souhlasí.

Prodejem těchto dluhopisů městskou částí celá kauza samozřejmě není uzavřena a odpovědnost není nikterak "promlčena".

Požádala jsem současného místostarostu ing. Vladimíra Nováka, aby členy ZMČ informoval. Samozřejmě by bylo na místě i o rozhodnutí této koupi přes zastupitelstvo (nikoliv pouze přes Radu města - jako byla celá kauza Key Investments).

Podrobnou dokumentaci, smlouvu se společností Key Investments a mou korespondenci s pí. Kleslovou a p. Eksteinem naleznete v sekci:  Podrobná dokumentace