Mgr. Michal Kočí

Člen České pirátské strany

Vystudoval jsem obor „Sociální politika, sociální práce“ na Univerzitě J. E. Purkyně a obor „Sociální pedagogika“ na Univerzitě Karlově.

Od roku 2008 do roku 2016 jsem pracoval na úřadě městské části Praha 10 v oblasti samosprávy. Během svého působení na radnici jsem měl možnost připravit, zorganizovat a následně zrealizovat dva evropské projekty pro rodiče na rodičovské dovolené („Do práce po rodičovské dovolené s desítkou“, „Práce a rodina – jde to!“), připravit a prosadit koncepci prevence nežádoucích jevů u dětí a mládeže (např. myšlenka nízkoprahového klubu pro neorganizované děti a mládež u Botiče, podpora školních metodiků prevence, úprava grantového řízení m. č., spolupráce s vysokými školami, zavedení terénní sociální služby.), prosadil jsem myšlenku volby dobrovolníka roku, inicioval vznik naučné stezky ve Strašnicích, podílel se na přípravě pravidel soutěže "Zásobník projektů - město na míru", aj. Podílel jsem se na přípravě a organizaci dotazníkového šetření vztahujícího se k problematice parkování v Praze 10, na celoroční kampani „Praha 10 – město stromů“ či aktivitách „Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012“. Koordinoval jsem po určitý čas proces komunitního plánování sociálních a návazných služeb, stejně jako agendu prevence kriminality. Již v roce 2012 jsem usiloval o připojení Prahy 10 k síti Zdravých měst, tj. k Agendě 21, s ohledem na tehdejší politickou skepsi k této agendě bohužel neúspěšně. Ke konci února 2016 byla má pracovní pozice na ÚMČ Praha 10 po osmi letech zrušena.

V listopadu 2014 jsem přijal nabídku tehdejší senátorky (a současně radní) paní Ivany Cabrnochové na pozici jejího asistenta v Senátu. Spolupráci s ní jsem však v červenci 2016 ukončil.

Narodil jsem se a žiji po celou dobu ve Strašnicích. Vývoj naší městské části mi tak není lhostejný. Domnívám se, že za osm let svého působení na radnici a necelé dva roky v Senátu jsem získal určitý přehled, který mohu využít k nápravě místních poměrů.