- MŠ Bajkalská

Prezentace ze dne 17.6.2016 na MČ Parah 10 : prezentace_Bajkalská.pdf

Posudek společnosti Equita 2012 Znalecky_posudek_Equita_Priloha_c._1_.pdf

Posudek na shodný pozemek z roku 2010 Znalecký posudek_prominecon.pdf

Důvodová zpráva (pro Radu i Zastupitelstvo MČ Praha 10) Důvodová zpráva Bajkalská_RMČ(stejne ZMČ).pdf

Hlasování o zakoupení hlasovani_11.ZMC.25.6.2012.pdf

Stenografický záznam jednání ze dne 25.6.2012 stenozaznam_ZMČ_obhajoba koupi.pdf

Objednávka  a faktura posudek Equita faktura a objednávka Equita_Bajkalska.pdf

PODROBNÉ INFORMACE již byly zveřejněny na na www.praha10.cz. Jedná se o odpověď na základě dotazu ze dne 29. 10. 2015 podle zákona 106/1999 Sb. a to včetně jmenovitého hlasování jednotlivých zastupitelů:

 https://praha10.cz/Portals/0/106_zverejnene_zadosti/2015%20-%20leden/11_listopad/P10-107045_2015_Priloha%20c_%202.pdf

https://www.praha10.cz/Portals/0/106_zverejnene_zadosti/2015%20-%20leden/11_listopad/P10-107045_2015_29_10.pdf