O mně - otázky a odpovědi

Otázky  Olgy Richterové (Piráti) a mé odpovědi:

1) Jak jsi se dostala k angažmá v komunální politice, resp. ve veřejném dění Prahy 10?

V roce 2014 jsem byla zvolena jako nestraník do zastupitelstva městské části na kandidátce Strany zelených (SZ). Spolupráce s touto politickou stranou vznikla již v roce 2010, kdy jsem byla členka petičního výboru za znovuotevření Mateřské školky Na Sychrově.

Výsledek mé aktivity v petičním výboru byl pozitivní, a MŠ Na Sychrově se roku 2014 otevřela pro 56 dětí a v roce 2016 se dokončily stavební práce i na druhém pavilonu MŠ pro stejný počet malých zájemců. Z tohoto důvodu mi SZ byla blízká.

Avšak již po pěti měsících v koalici (ANO, ČSSD, Strana zelených, Nezávislí pro Prahu 10 - Hnutí pro lepší desítku) jsem ale zjistila natolik závažné skutečnosti, které nedovolovaly mému svědomí v koalici setrvat. Nebyla mi umožněna práce v kontrolní činnosti městských akciových společností,  kterou jsem hned po svém zvolení do Zastupitelstva započala. Rozhodla jsem se tedy z koalice vystoupit a jednat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí jako nezařazená zastupitelka. Nepamatuji si jiný příklad, kdy by zastupitel odstoupil z vládnoucí koalice.

2) A proč v něm zůstáváš? Co ti dává největší smysl, o co by mělo ve veřejné správě naší obce jít?

Snažím se naplňovat práci opozice, která na Praze 10 nemá velkou tradici. Nemám zájem, aby se dále v naší obci děly beztrestně další případy, jako promarněné stovky milionů v kauze Key Investments, nákup nesmyslně předraženého Horského hotelu a jeho neekonomický provoz, podpora klientelismu i v rámci úřadu (protěžování firem blízkých politickým stranám) atd. Sleduji proto pečlivě zveřejněné smlouvy i zadávání veřejných zakázek, usnesení rady a práci jednotlivých výborů. Nemohu se samozřejmě současně věnovat všem nastřádaným problémům, ale snažím se věci vždy dotáhnout do konce, získat maximální množství informací a podkladů, a na jejich základě si vytvořit vlastní názor.

3) Co se z tvého pohledu daří, resp. co se už podařilo?

Určitě mne velmi těší, že se po mém vystoupení na Zastupitelstvu s prezentací o Horském hotelu a jeho hospodaření tato „podnikatelská“ aktivita radnice, resp. nájemce hotelu otevřela, a byť je hotel fyzicky až na Černé hoře v Krkonoších, tak zůstává nadále pod drobnohledem nás, opozičních zastupitelů. Věřím, že se mi i v dalších případech podařilo zmírnit nehospodárnost naší obce, rovněž se podařilo otevřít několik dalších kauz, kde správa obce selhává (viz můj web www.jana-komrskova.cz).

4) Je něco, co ti na komunálním angažmá přijde obzvlášť obtížné? Jak si v takovém případě dobíjíš baterky?

Zpočátku pro mě bylo náročné pochopit, jak volení zástupci variabilně nakládají s fakty. Nepříjemné byly jistě i zkušenosti se zastrašováním a nátlakem. Stále se však nemohu vyrovnat s faktem, že osobní zájmy a prospěch vítězí na Praze 10 nad správou obce.  Rovněž mě stále překvapuje nemužné kličkování volených zástupců před odpovědností. Náročné je ale i zapojování občanů do veřejného dění, přitom minimálně jejich účast na jednání výborů, zastupitelstva, nebo při projednávání záměrů obce v rámci otevřených setkání, by přispěla ke kultivaci místní politické scény. Nevím, zda jde o skepsi výhradně občanů Prahy 10 nebo o obecnou náladu ve společnosti, ale moc věřím, že se to brzy zlepší. Jedná se totiž o domov nás všech.

5) Medailonek:

Díky svému ekonomickému vzdělání se již léta věnuji kontrole veřejných financí v rámci projektů z EU a tuto svou práci převádím i do komunální politiky. Ve státní správě a samosprávě se pohybuji již sedmým rokem. V současné době pracuji ve státní správě ve funkci ministerského rady. Jsem ambasadorkou Rekonstrukce státu. Rovněž jsem prošla bezpečností prověrkou NBÚ.

Žiji na Bohdalci na Praze 10. S manželem vychováváme dvě děti.