ŽIVOTOPIS

Ing. Jana KOMRSKOVÁ

*8. února 1978 (40 let)

(Prověrka NBÚ spočívá v doložení VEŠKERÝCH  příjmů, výdajů, nákupů, prodejů a ostatních, převážně finančních, operací za posledních 5 až 20 let dle stupně prověrky. Tento typ prověrky, který považuji v současné době a politické situaci za velmi podstatný, bych se ráda pokusila prosadit jako standard u všech politiků a to vč. komunálních zastupitelů). 

 

Zaměstnání:

06/2017 - dosud          Ministerstvo spravedlnosti  - ministerský rada (referentka) evropských programů

06/2015 - 05/2017        Finanční manažerka, Ministerstvo vnitra, Odbor projektového řízení   

12/2015 do současnosti      výkon státní služby - referentka

07/2013 - 06/2015        Finanční manažerka EU projektů, OP LZZ (veřejná správa), Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů

01/2012 - 11/2013        v průběhu mateřské dovolené - Finanční manažerka a Odborná asistentka v EU projektu, Městská část Praha - Libuš 

2006 - 2013            Marketingová a obchodní manažerka, společnost Mediaservis s.r.o.     
2005                        Account directorka v reklamní agentuře Dimar, s.r.o.
2003                        Account manažerka, reklamní agentura  Euro Agency, s.r.o.   
2002                       Marketing manažerka, Country Radio, Praha   
2000                       Obchodní zástupkyně, Radio Kiss Publikum, Zlín

 

Vzdělání:

 •          Univerzita Jana Amose Komenského, Praha, obor: Evropská hospodářskosprávní studia, navazující magisterské studium,
 •          Vyšší odborná škola ekonomická, Zlín, obor marketing
 •           Střední zemědělská škola, Přerov

 

Politika:

říjen 2017               členka České pirátské strany

říjen 2014                zvolena na kandidátce Strany zelených do zastupitelstva MČ Praha 10 (ze 7. nevolitelného místa na 3. místo, pro informaci: SZ měla v minulém volebním období pouze dva politické mandáty)

květen 2015            vystoupení z koalice (ANO, ČSSD, SZ, Nezávislí pro Prahu 10 - Hnutí pro lepší desítku) s podporou KSČM a smlouvou o spolupráci s ODS. Setrvání v této koalici pod vedením starostky Kleslové trvalo pouhých 5 měsíců.

Jsem ambasadorkou iniciativy REKONSTRUKCE STÁTU

Osvědčení:

 • Finanční kontrola 2. Stupně
 • Finanční kontrola 2. Stupně - kapitola 1: Osobní náklady
 • Zadávání veřejných zakázek, Zákon o veřejných zakázkách
 • Nesrovnalosti - krácení nezpůsobilých výdajů v Monitorovací zprávě
 • Finanční řízení OP LZZ  - účetnictví pro finanční manažery
 • prověrka NBÚ, stupeň "Důvěrné"
 

Další proškolení:

 • Ekonomická a účetní problematika projektu
 • Kurz základů účetnictví pro kontrolní a řídící pracovníky (Český a moravský účetní dvůr)
   

Vdaná, 2 děti