150 DNÍ NOVÉ KOALICE MČ PRAHA 10 - II. část

Pro slovník minulé koalice bylo typické slovo „dehonestace“, které zavedla tehdejší starostka Kleslová. Současná koalice svůj newspeak rozšířila prostřednictvím radního Počarovského o termín „demagogie“. Demagogie je dle osobitého výkladu zástupců koalice jakákoliv nepříjemná otázka a jakékoliv téma, které současná koalice nebude či nechce otevírat. V kombinaci s její stále častější snahou o ukončování diskuze na Zastupitelstvu či o vyřazení bodu „Různé“ (čili možnost diskuse) na jednání výborů se tak pomalu vracíme do starých dobrých časů, což TOP09, jako nový člen koalice, bez problémů akceptovala.

Schválení rozpočtu na rok 2016 bylo ze strany koalice Vlasta podmíněno vyškrtnutím nesmyslně nabubřelých a předimenzovaných akcí, jako jsou „Dny Prahy 10“. Přes veškeré sliby členů stávající vládnoucí koalice se i letos tyto oslavy vyhozených peněz konaly. Proč troškařit  slavností na půdorysu místních spolků, sdružení či třeba kulturních organizací, když lze objednat pěkný koncert skupiny Wanastowy Wjecy za 363 000 Kč, která hrála na podiu, jehož samotná stavba stála 409 247,41 Kč (bez dalších účinkujících)? O finálním účtu za tento zbytečný desetidenní mejdan Vás budu samozřejmě informovat. Až si zlomíte nohu na neopraveném chodníku, na jehož opravu nezbylo již dost peněz, tak Vás může hřát myšlenka, že tenkrát v říjnu na Hamru byla pořádná legrace.

Daleko méně viditelné je plýtvání penězi prostřednictvím placených funkcí ve výborech a komisích, které byly vytvořeny zcela účelově jako trafiky pro spolupracující členy současné koalice. Doporučuji všem alespoň občas se zastavit na veřejné schůzi Výboru pro strategické investice (předseda ing. Nepevný dříve TOP 09, následně ANO 2011, nyní nezařazený), nebo Výboru pro kulturní památky (ing. Lešenarová dříve ANO 2011, nyní nezařazená). Pracovní výkon obou výborů je skutečně pozoruhodný. Stejně jako výkon paní Ivany Cabrnochové, která po několika letech, kdy má ve své gesci tzv. Agendu 21, dokázala „tvrdou prací“ posunout m.č. Praha 10 z pozice „Zájemce“ do pozice „Zájemce“. Jinak řečeno výsledky její práce v této oblasti jsou nedohledatelné. Nyní se ale vše radikálně změní, neboť paní Cabrnochová byla (zřejmě na základě svých zkušeností) zvolena do předsednictví Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21. Věřím, že s veřejnými zdroji bude nakládat zodpovědněji, než například při pronájmu své senátorské kanceláře, ve které hodina štěstí ve společnosti paní senátorky přišla daňové poplatníky na 2 600 Kč (podíl celkových nákladů na nájem a provoz kanceláře a hodin pro veřejnost). Kdo pochybuje o naprosté neznalosti paní Cabrnochové v oblasti Agendy 21., pak doporučuji ke zhlédnutí video: https://www.facebook.com/praha10/videos/10157480594720456/

Agenda 21. se jistě stane i dále vděčným mediálním tématem a zjevně nebude osamocena. Jen tak můžeme rozumět důvodu vzniku nově vytvořeného tiskového odboru. Lze předpokládat, že nyní budeme dostávat informace o m.č. nejen rychleji a obsáhleji, ale také  v daleko širším spektru. Tiskový odbor bude mít minimálně 3 členy. Vznikne tak konečně důstojná konkurence zpravodajství, které o dění na Praze 10 poskytuje portál Desitkar.cz. Zde je však vzít na zřetel jeho vazby na našeho současného tiskového mluvčího. Pan starosta Novák můj dotaz na provázanost současného tiskového mluvčího Prahy 10 a portálu Desítkář, které jsem již dříve uveřejnila na této stránce, nikterak nerozporoval, ani nevyvrátil a tak můžeme tyto intimní vazby považovat ze strany radnice za potvrzené.

Ostatně s nástupem nové koalice nám, zdá se, pan starosta zmizel. Tento muž se ve veřejném prostoru prakticky nevyskytuje, a pokud ano, pak za přísného utajení. Nemáme totiž zpráv o tom, co právě dělá, co si myslí a co plánuje do budoucna. Kdo pana starostu neměl to štěstí poznat, doporučuji návštěvu některého z jednání zastupitelstva naší městské části, které tento pán předsedá.

Přitom plány do budoucna by mohly být víc než pestré, jelikož Praha 10 má ambice být aktivní. Dokladem tohoto záměru je nový server Aktivní desítka, který měl ambici soustřeďovat neotřelé informace z oblasti sportu na Praze 10. V současné době zatím stále nabízí standardní přehled běžně dohledatelných informací, které jsou dostupné např. na celopražském portálu  Praha sportovní  . Chci věřit, že předsedkyně sportovního výboru, slečna Peštová (ČSSD), má další vize, jak tento aktivní portál zaktivizovat.

Pokračování příště.

Jana Komrsková a kol.