150 DNÍ NOVÉ KOALICE MČ PRAHA 10

"Na (moje) vlastní oči"

Sto dní je obvyklá doba „hájení“ každé nové vlády. Současná koalice je v poněkud jiné situaci, jelikož se nejedná o novou koalici. Jedná se o pouhou obměnu sestavy - TOP 09 vystřídala ANO 2011. Do koalice se již oficiálně přihlásila i ODS, poté co kontroverzní Milan Richter odstoupil ze své funkce. Podle radního Ondřeje Počarovského (TOP09) stačilo Milana pouze požádat.  S jeho odchodem nebyly spojeny žádné další podmínky, nebo „odstupné“. Jak jednoduché, že?

Uzavřením současné koaliční smlouvy na Praze 10 místní TOP 09 naprosto popřela svou dosavadní opoziční práci. Dobrovolně se její zdejší zastupitelé vzdali možnosti dotáhnout jakoukoliv rozpracovanou, nepříjemnou kauzu z minulosti Prahy 10 (např. Horský hotel, Key Investment, nákup pozemku MŠ Bajkalská atd.) do smysluplného konce, protože jim to ostatní koaliční partneři jednoduše „nedovolí“.

Již na prvním červnovém zastupitelstvu začala TOP 09 pěkně ostře. Návrh na odvolání dlouholeté uvolněné (a dobře placené) předsedkyně Kontrolního výboru, soudružky Čunátové, sice v hlasování nepodpořila, ale o to ostřeji se jednomyslně zdržela. Takový postoj se cení a jasně naznačil, jak tvrdě bude strana vystupovat i vzhledem ke svým dřívějším programovým tématům. V té době složil svou dlouholetou funkci i vedoucí odboru majetkoprávního Mgr. David Ekstein. Všichni si však naštěstí včas uvědomili, že tak schopného člověka si nemůže úřad dovolit ztratit a během několika dnů byl znovu jmenován místostarostou panem Tomášem Pekem (TOP 09) do funkce místopředsedy představenstva městské společnosti PRAHA 10 - Majetková a.s. Jsem ráda, že pro městskou část i nadále pravděpodobně pracuje jako externí právní poradce. Předseda zastupitelského klubu TOP 09, Ondřej Počarovský, rovněž všechny členy TOP 09 Praha 10 informoval, že v žádném případě nepočítá s odvoláním Martina Slavíka – dlouholetého tajemníka úřadu (dříve ODS), protože tak schopného člověka nová koalice nemá prostě kým nahradit.

Progresivní duch změn je patrný i v přístupu k poskytování informací veřejnosti. Mé žádosti o zasílání informací o programu jednání, podkladech a zápisech z jednotlivých výborů, o které jsme opakovaně žádala, dosud nebylo vyhověno. Místostarosta Tomáš Pek (TOP 09) mi písemně doporučil, že pokud chci uvedené dokumenty získávat, pak mám vstoupit do některé ze zastoupených stran a jejich klubů. Soudružka Čunátová si dokonce pro koalici Vlasta nechala vypracovat osmistránkový (sic!) rozbor, proč zveřejňovat zápis Kontrolního výboru nemusí. Její odpověď, že nemusí dávat požadované podklady, mne donutila ke stížnosti na nadřízený orgán – Magistrát hl. m. Prahy. Třeba soudružka Čunátová pochopí, že projednávané záležitosti ve Výborech mají být v zájmu transparentnosti přístupné občanům, tak jako jsou přístupné ostatních městských částech.

Nicméně poskytování informací činí Praze 10 problém dlouhodobě. Zářným příkladem tohoto je tajemník úřadu, Ing. Martin Slavík (exODS), který stoicky vzdoruje pokynům jemu nadřízenému orgánu (MHMP) ve věci zveřejnění výše platů vedoucích pracovníků ÚMČ. Již 19x (sic!) odmítl tuto informaci poskytnout s mnohastránkovým právním odůvodněním. Bude zajímavé sledovat, jakou taktiku pan tajemník dále zvolí.

ODS po bolestné ztrátě Milana Richtera dokázala rychle zacelit újmu nástupem zkušeného matadora snad všech zastupitelstev od roku 1990, panem ing. Hejlem. Ten nechyběl u žádného z klíčových okamžiků předchozích koalic a v problematice jejich fungování se dokonale orientuje. To dokázal například svým osobním dopisem k problematice nákupu pozemků pod MŠ Bajkalská.

Je pro mě smutné číst si nyní rok starou tiskovou zprávu TOP 09, na jejíž formulaci jsem se podílela. Z dnešního pohledu se zdá, že ji psal někdo úplně jiný, než současní zastupitelé za tuto stranu. Prohlášení TOP 09 z června 2015 po mém vystoupení z tehdejší koalice. Vtipná je zejména pasáž: " Paní Komrsková bude díky svým odborným zkušenostem platným členem zastupitelstva. Prokázala, že jí jde o efektivní hospodaření obce. Koalice jedná ustavičně netransparentně, nereaguje na žádosti o podklady, které požadujeme. Tato koalice je zcela závislá na opozičních hlasech ODS a KSČM". Plné znění naleznete ZDE.

Jaká je tedy současná situace v nové koalici?

Koalice pokračuje v aktivní práci na potlačení jakékoliv snahy o prošetření kauz, kterými se zabývám. Ochota poskytnout požadované informace je překvapivě ještě horší, než za předchozí vlády Radmily Kleslové. Pod vedením nové koalice se mi poprvé stalo, že jsem neobdržela odpověď na své dotazy ze Zastupitelstva v poslední možný den zákonné lhůty, jak bylo zvykem, nýbrž vůbec. Další z příkladů „nové praxe“ je situace, kdy po předložení mé prezentace o podivném nákupu pozemků pod MŠ Bajkalská ji radní Počarovský (TOP 09) na jednání ZMČ okamžitě označil za demagogii a místostarosta, pan Tomáš Pek (TOP 09) doslova řekl – viz citace ze stenozáznamu 17.6.2016

Ing. Pek: ….My tady vyhrabáváme věci, které můžou být špatné, jsou v minulosti, nemusí být dokonalé, ale já fakt nevím, co s nimi mám dělat.

Paní Komrsková: Já potom budu vědět. Děkuji.

Ing. Pek: Když ten pozemek je koupený, tak já už tu koupi nezruším. Já jenom si můžu říct, hm, to je pitomé.

Paní Komrsková: Takže jako efektivní hospodář se budete k tomu stavět takhle, ano?

Odpověď žádná nezazněla.

Domnívám se, že tato slova plně vystihují pozici, kterou nová koalice bude po celé své zbývající funkční období zastávat. Uděláme tlustou čáru za minulostí a nebudeme se tím zabývat. Teď vládneme my, tak, prosím, nerušte!

To byl jen úvod, pokračovat budeme příště.

Jana Komrsková a kol.