216 MILIÓNŮ V KAUZE KEY INVESTMENTS - ODPOVĚDNOST NOVÁ KOALICE ŘEŠIT NEBUDE...

Na jednání ZMČ Praha 10 dne 1. 6. 2016 jsem opět otevřela téma KEY INVESTMENTS. V této kauze přišla naše městská část naprosto bezprecendentním rozhodnutím Rady MČ z roku 2009 o více než cca 216.000.000 Kč.

Cílem mé prezentace bylo schválit Usnesení, kterým by městská část po aktérech této kauzy požadovala osobní odpovědnost, tak jak nakonec vyplývá i ze zákona § 415 zák. 40/1964 Sb. obč. zák. Byla bych velice ráda, aby si zastupitelé konečně plně uvědomili, že za veřejné prostředky, s nimiž disponují, nesou zodpovědnost a jsou povinni k jejich správě přistupovat s péčí řádného hospodáře. Rada městské části má povinnost uplatnit práva na náhradu škod a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení – viz § 35 odst. 3 a 4 zák. 131/2000 Sb.

Očekávala jsem, že nový člen koalice, kterým je strana TOP09, dostojí svým dlouhodobým proklamacím a svému programu, s kterým do komunálních voleb vstupovala a toto mé usnesení podpoří. Bohužel zůstalo pouze u slov a v okamžiku, kdy mohla TOP 09 ukázat, jak myslí změnu na MČ Praha 10 vážně, se uvedená strana předmětným hlasováním pevně „promlčela“ a hlasování se zdržela. Jmenovitý výsledek příslušného hlasování naleznete zde. Chápu, že je obecně přijímána jistá „doba hájení“ u nově sestavených vlád a koalic. Nedomnívám se však, že platí pro zkušené matadory Zastupitelstva, kteří nepřicházejí z vnějšku. Proč váhali s podporou témat, která až dosud patřila do rétoriky dané strany?

Na shodném jednání ZMČ podpořili zastupitelé za TOP09 setrvání soudružky Čunátové ve funkci předsedkyně Kontrolního výboru, což bylo pouze smutným dokreslením jejich představy o změnách, které v řízení naší městské části nastanou.

Zatím to vypadá, že se můžeme těšit pouze na "kosmetické úpravy", které nové koalici dovolí „stará parta“, která v ní má stále pohodlnou většinu. Je patrně těžké požadovat odpovědnost za spáchané činy po nově nalezených koaličních partnerech.

A můj názor na to, co nová koalice vzkazuje svým voličům po prvním jednání? Odpovědnost (zatím) od nás nečekejte!

Věřím, že bude líp.