Být provozovatelem Horského hotelu Prahy 10? - to je nesnesitelná lehkost bytí ..

Tento nadpis jsem si částečně vypůjčila ze slavného Kunderova románu, jelikož být provozovatelem Horského hotelu Prahy 10 je skutečně podnikatelský sen. Nejen, že má tento provozovatel smluvně zajištěnou klientelu a zisk, ale má i smluvně ukotveny tučné stornopoplatky, které majitel (rozuměj MČ Praha 10) objektu platí ve svém vlastním hotelu. Jako bonus si za deset tisíc měsíčně komerčně pronajímá chatu Sport, do které majitel (Praha 10 – Rekreace, a.s.) investoval cca 17 000 000 Kč. Tyto neuvěřitelné podmínky se současný ředitel holdingu, Mgr. Bohdan Urban, za bezmála rok (sic!) svého působení ve funkci, ani nepokusil změnit.

V budově hotelu tak v přímém rozporu se smlouvou provozuje své komerční aktivity společnost Gastro servis Zemánek s.r.o., což pan ředitel Urban zjevně vůbec netušil. Jedná se o provozování komerční restaurace, sezónní půjčovny lyží a lyžařské školy. Tyto činnosti nejen že nejsou podloženy žádnou smlouvou, ale ani nezanechaly žádnou stopu v účetnictví Praha 10 – Rekreace, a.s. a tak samozřejmě zisk plyne jinam, než městské části. 

Pan ředitel si sice nechal od společnosti Grant Thornton Advisory s.r.o. zpracovat za půl milionu korun analýzu celého holdingu, avšak o těchto aktivitách v ní nenaleznete ani slovo. Teprve v souvislosti s mým upozorněním a s následnou mou prezentací ze Zastupitelstva  se této problematice dostalo pozornosti. Po delší komunikaci s panem ředitelem (kterou z větší části předkládám zde) jsem 2. května 2016 obdržela dopis, který potvrzuje nelegálnost uvedených aktivit. Takže dobrá zpráva – pan ředitel Urban si toho konečně všiml! Po zvážení všech možností, jak tuto nepříjemnou skutečnost z jeho strany bagatelizovat, je v uvedeném dopise použita opravdu kuriózní formulace: „… provozovatel (tj. Gastro servis Zemánek) uvedl, že provozování těchto komerčních aktivit předcházela ústní konzultace s ředitelem společnosti Praha 10 – Majetková a.s. (ing. Freimannem)…“ Vzhledem k termínu odchodu pana Freimanna z funkce (2011) toto vyjádření znamená, že tyto aktivity jsou bez povšimnutí ředitele společnosti, dozorčí rady i představenstva akciové společnosti provozovány přinejmenším čtyři roky !!!

Podle svého vyjádření předal pan ředitel Urban 3. března 2016 celou věc k posouzení právnímu zástupci společnosti Praha 10 – Rekreace a v návaznosti na jeho stanovisko byl provozovatel vyzván k ukončení neoprávněného provozu těchto aktivit. Přesto jste ještě 19. března mohli v Horském hotelu díky službám Gastro servis Zemánek s.r.o. poobědvat!

Není se čemu divit. Pan ředitel Urban toho má opravdu mnoho. Mimo několika pracovních úvazků, vlastní firmy a odpovědné funkce předsedy představenstva ve společnosti Pražská energetika Holding a.s., se ve svém volném čase v místě svého bydliště věnuje i povinnostem člena Pastorační rady farnosti Dobříš a dalším bohulibým aktivitám. Snad by bylo na místě sejmout z jeho ramen břímě, které již k našemu žalu zjevně nezvládá.