Chceme nulovou toleranci hazardu na Praze 10

Spolu s Koalice VLASTA jsme požádali dopisem představitele všech stran v Zastupitelstvu MČ Praha 10 o jednání, které by vedlo k revizi přístupu naší městské části k problematice hazardu a v konečném důsledku k nulové toleranci vůči hazardu v Praze 10.

„Chceme s předsedy zastupitelských klubů důkladně prodiskutovat, jak vnímají občané Prahy 10 hazard ve svém okolí, jaké poznatky a zkušenosti jsme ve vztahu k legálnímu i nelegálně provozovanému hazardu za poslední léta získali i to, jakými administrativními kroky by bylo možno v Praze 10 dojít k nulové toleranci hazardu. Věříme, že takový návrh by mohl získat podporu napříč politickým spektrem. Diskuse by podle našeho názoru měla zahrnout všechny klíčové aspekty tohoto problému (bezpečnostní, společenský, ekonomický atd.). Doufáme, že k této otevřené diskusi dojde co nejdříve,“ prohlásila senátorka a zastupitelka za koalici VLASTA Renata Chmelová. Koalice VLASTA vyzvala ke svolání této diskuse ještě v červnu předsedy klubů, jmenovitě pak starostu MČ Praha 10 Vladimíra Nováka z ČSSD a radního odpovědného za problematiku loterií a VHP Bohumila Zoufalíka (NPP10-HZLD).

Připomeňme si, že pro zavedení nulové tolerance hlasovalo v roce 2014 v referendu pořádaném Prahou 10 83 % těch, kdo se referenda zúčastnil.[1] K úmyslu prosadit nulovou toleranci se veřejně přihlásili i současní radní Prahy 10 Bohumil Zoufalík[2] a Ivana Cabrnochová[3], jejich slib ale stále čeká na své naplnění. Situace je o to palčivější i proto, že vedle povolených heren se vyskytuje nelegální hazard. Skupina vedená zastupitelkou Janou Komrskovou provedla během května ve spolupráci s Nadačním fondem proti korupci rozsáhlou kontrolu současného stavu hazardu přímo v terénu. Objevila mj. zcela nový typ nelegálních hracích přístrojů a své poznatky  oznámila Ministerstvu financí a Celní správě. Byla přítomna též velké celní razii proti nelegálním hernám v Malešicích dne 24. 5.

Shrnuto: Občané opakovaně vyjadřují přání zcela vymýtit hazard ze svého sousedství i z městské části jako takové. Z praktické zkušenosti také vyplývá, že vedle povoleného hazardu bují i hazard nelegální. Něco takového by se nedělo, pokud by MČ Praha 10 přijala za svou nulovou toleranci hazardu. Jak ukazuje zkušenost sousední Prahy 2, díky nulové toleranci většina problémů a negativních jevů spjatých s hazardem – závislost, rozpad rodin, zadlužování, krádeže, rušení nočního klidu a jiná kriminalita – postupně mizí.

Z těchto důvodů budou zastupitelé koalice VLASTA a nezávislá zastupitelka Jana Komrsková na nejbližším jednání zastupitelstva 12. 6. iniciovat otevření diskuse o zavedení nulové tolerance hazardu.

Příloha: Dopis předsedkyně zastupitelského klubu koalice Vlasta Renaty Chmelové

Další informace: Renata Chmelová, předsedkyně zastupitelského klubu Koalice VLASTA (E: renata.chmelova@vlasta10.cz, T: 724 022 964), Jana Komrsková, nezařazená zastupitelka (E: jana.komrskova@gmail.com, T: 605 205 770).

[1]https://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/na-praze-10-hazard-nechteji-vysledek-referenda-ale-neplati/r~12ef64fe40e211e48afe002590604f2e/

[2] https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/mestske_casti/praha_10/zastupitele_prahy_10_schvalili.html

[3] https://hazard.zeleni.cz/situace-na-mc/Koalice VLASTA požádala dopisem představitele všech stran v Zastupitelstvu MČ Praha 10 o jednání, které by vedlo k revizi přístupu naší městské části k problematice hazardu a v konečném důsledku k nulové toleranci vůči hazardu v Praze 10.