Exsenátorka (SZ) se přihlásila o „výživné“

Měli byste zájem o pravidelný měsíční příjem ve výši přes padesát tisíc? Pokud ano, víme jak na to! Stačí požádat městskou část Praha 10. Stejně tak, jako to na dnešním zastupitelstvu učinila (již notně vyhladovělá) exsenátorka a radní Ivana Cabrnochová (SZ). Její žádost nebyla nijak zdůvodněna, čili předloženo bez důvodové zprávy.
Této ženě dali voliči najevo svůj nezájem při jejím podzimním pokusu o obhajobu senátorského mandátu. Nelze se tomu ani příliš divit. Proč by měli znovu zvolit na šest let do Senátu uvolněnou (placenou) radní z Prahy 10, která za celý svůj senátorský mandát neodvedla žádnou práci a během svého působení na radnici Prahy 10 se stala zodpovědnou mj. za pekelně předraženou a téměř nefunkční veřejnou wi-fi síť, rozkrádání na Horském hotelu, zpackanou ITC zakázku či nedořešené řešení nové radnice?
Ovšem opětovným nezvolením do Senátu se paní Cabrnochová ocitla bez příjmu! A i ona potřebuje jíst. Nemůžeme se pak divit, že si nyní ústy svého spolustraníka Zdeňka Vávry, který žádost oficiálně představil, drze řekla o pozici uvolněné (tedy placené) radní a současná křehká koalice, s podporou komunistů a pod vedením kolaborantské TOP09, ji tuto pozici, po pro paní Cabrnochovou potupném diskusním kolečku, kdy sama nebyla schopná říci, proč by si pravidelný příjem z obecního rozpočtu zasloužila, odsouhlasila. Těch 600 tisíc ročně navíc vydaných na výživu paní Cabrnochové zřejmě všem za to stojí.

Ptáte se, z čeho pramení tak silná pozice pouhých dvou zastupitelů za stranu Zelených, kteří oba v rámci této koalice dlouhodobě zaujímají uvolněné pozice a tedy velmi dobře honorované funkce? Podle našich informací je toto výjimečné postavení založeno na dlouholetém přátelství a pravděpodobné i na spolupráci Ivany Cabrnochové s místním politickým podnikatelem TH, se kterým pravidelně konzultuje své kroky.

A voliči? Ti jsou předmětem zájmu zdejších politiků až dva měsíce před volbami - nasadíme úsměv, vyretušujeme fotky, vyvěsíme (občas nelegálně) plachty, všem dáme jablíčko, koblihu, balónek a v případě Ivany Cabrnochové i prezervativ. To přece funguje spolehlivě, nebo ne …?

 

Jana Komrsková - toto je první ochutnávka z dnešního zastupitelstva