Hledá se provozovatel Horského hotelu Prahy 10 Zn: „Hlavně nenápadně“

Je za námi téměř polovina prázdnin a stále ještě není jasné, zda děti z Prahy 10 v novém školním roce opět vyrazí na školy v přírodě do Horského hotelu naší městské části.

MČ Praha 10 ukončila výjezdy na školy v přírodě loni v létě po mediálním skandálu kolem tehdejšího provozovatele objektu. Dlouhodobě bylo zanedbáváno snad naprosto vše, co vás napadne – od kvality pitné vody až po bezpečnostní a požární předpisy. Po celých deset let stavu objektu nevěnovala společnost Praha 10 – Rekreace, a.s., pod jejíž správu spadá, dostatečnou pozornost.

V průběhu uplynulého roku, kdy byl objekt uzavřen, v něm bylo šnečím tempem provedeno několik základních oprav. Samotný termín zprovoznění hotelu je od ledna tohoto roku neustále posouván, a v těchto dnech bylo v tichosti vypsáno výběrové řízení na nového provozovatele.

Informace o tom nenaleznete na stránkách MČ Praha 10, ani na webu městské akciové společnosti. Dokonce ani Zastupitelstvo nemá tyto informace k dispozici. Přitom znovuobnovení pobytu na Horském hotelu má být jedním z bodů zítřejšího jednání ZMČ Praha 10! Piráti nalezli tuto informaci až na profilu zadavatele Praha 10 – Rekreace a.s., kde musí být ze zákona uveřejněna

Ze zadávací dokumentace je zřejmé, že vlastník hotelu (Praha 10 – Rekreace, a.s.) se ani v nejmenším nepoučil z dosavadních provozních zkušeností. Stále se počítá s kapacitou 111 lůžek, a i nadále se bude platit kritizovaný stornopoplatek za neobsazená místa.

Případný zájemce musí mít k dispozici personál, min. počet vyžadovaný vlastníkem jsou: 2 kuchaři, 2 osoby pomocného personálu do kuchyně, 2 číšníci či servírky, 2 údržbáři, 3 uklízeči či uklízečky, 1 manažer provozu. Rovněž musí splňovat velmi specifickou podmínku: „Min. službu ve věci provozu ubytovacího zařízení sloužícího k ubytování a stravování dětí ze ZŠ v rámci školní výuky (lyžařské kurzy, školy v přírodě) s tím, že kapacita daného ubytovacího zařízení musí být nejméně 80 lůžek. Součástí ubytovacího zařízení musela být i kuchyně umožňující výdej jídel nejméně pro 80 strávníků, přičemž uchazeč zajišťoval její provoz.“ Tato podmínka, je velmi přísná, možná až diskriminační, takových provozovatelů může být v ČR pouze velmi málo. Veškerá zadávací dokumentace je dostupná zde.

Jestliže se i vy chcete zapojit do výběrového řízení, pak máte nejvyšší čas. Termín prohlídky hotelu pro zájemce je vypsán již na středu 25. 7. 2018 od 10:00h! Lhůta pro podání nabídek je pak do 20. 8. 2018.

……………………..

P.S.: Zajímavostí pak je následující věta v Návrhu smlouvy: „Pro vyloučení pochybností se uvádí, že nemovitosti dle této smlouvy netvoří Chata Sport“ Tento objekt je součástí areálu Horského hotelu a celkové náklady na jeho zakoupení a rekonstrukci dosáhly 17 miliónů korun při kapacitě 12 lůžek. Podle posledních dostupných informací byl dlouhodobě pronajímán k soukromým účelům dosavadnímu provozovateli Horského hotelu, společnosti Gastro servis Zemánek s.r.o. Nájemné bylo smluvně stanoveno na 15 tisíc korun měsíčně, tj. s návratností investice cca 100 let (bez úroků a příslušenství). O tom jsme psali zde.

Pusťte nás na ně i v komunále!

Petr Beneš a pirátská posádka