Hororové náklady na pohádkový hotel

 

Klub Strany zelených v zastupitelstvu Prahy 10 opustila v květnu 2015 Jana Komrsková (bezp.). Poté, co jako členka dozorčí rady městské akciovky Praha 10-Rekreace zjistila závažné nedostatky v jejím hospodaření v Horském hotelu (tam, kam jezdí Vaše děti a vnoučata na školu v přírodě), Rada MČ vedená R. Kleslovou (ANO) ji odvolala.

Jak to s hotelem na Černé hoře u Jánských lázní je, shrnuji v tomto článku. Původní text naleznete na : Vlastní noviny 

Od začátku podivnosti

V roce 2008 řešili radní MČ Praha 10, jak dětem na ZŠ a seniorům zajistit vhodné prostředí pro školy v přírodě a rekreační pobyty. Rozhodli se zakoupit Horský hotel v Jánských lázních. Proti bohulibému záměru nelze obecně co namítat. Záměr ale začala ihned provázet řada podivností. Horský hotel byl zakoupen bez výběrového řízení na základě jediné nabídky kyperské společnosti FORTE s. r. o. s neprůhlednou vlastnickou strukturou. Cena 48 000 000 Kč, kterou Praha 10 zaplatila, by byla značně nadsazená i za objekt plně zrekonstruovaný a vybavený. Zakoupený hotel byl v dezolátním stavu. Výmluvný je dosavadní objem investic do oprav: víc než 53 000 000 Kč. A na nutné rekonstrukce je předběžně vyhrazena částka dalších 40 000 000 Kč!!!

Hotel je umístěn v nádherné, nedotčené přírodě uprostřed II. ochranného pásma KRNAP. To s sebou ovšem nese nepříjemné finanční náklady navíc. Auta mohou vjíždět jen na povolení a hotel je dostupný pouze pěšky, anebo kabinovou lanovkou z placeného parkoviště. Rodiče dětí z Prahy 10 platí za pobyt svého dítěte na škole v přírodě či lyžařském kurzu 1000 Kč za týden. To je jistě příjemná částka. Obávám se ale, že žádný z rodičů nezná částky, které si u subjektů Prahy 10 za pobyt v Horském hotelu účtuje společnost Gastro servis Zemánek, s. r. o. Do nich totiž tento příspěvek rodičů není nijak zahrnut. Společnost Gastro servis Zemánek, která hotel na základě smlouvy s Praha 10-Rekreace, a.s. provozuje, vyhrála výběrové řízení jako jediný účastník. Stalo se tak jen pět týdnů poté, co byla tato společnost (bez předchozí doložitelné zkušenosti z oboru) založena. A první "výběrové řízení" na částku 7,5 milionu potvrdila o rok později vítězstvím v druhém "výběrovém řízení" za 48 milionů (za shodných podmínek).

Za 5 let se daly ušetřit desítky milionů

Den pobytu v Horském hotelu stojí obdobně jako u konkurence, tedy 350 Kč za osobu. Jenže! Praha 10-Rekreace, a.s. - de facto MČ Praha 10, která to platí z kapes daňových poplatníků z Prahy 10 -, se smluvně zavázala provozovateli hradit i tzv. storno poplatky za každý den a neobsazené lůžko z plné kapacity hotelu. Ty dělají 200 Kč za osobu a den. Znamená to, že zcela prázdný Horský hotel s kapacitou 111 lůžek stojí podle smlouvy občany Prahy 10 částku 22 200 Kč denně!

Shrňme si, co dosavadní investice do rekreačního objektu Horský hotel znamená.

Kdyby MČ Praha 10 žádný hotel nekoupila a kdyby dětem a seniorům hradila ve srovnatelném rekreačním zařízení v kterémkoliv horském středisku v České republice pobyt v plné výši (a bez doplatku občanů), přesáhla by celková úspora v rozpočtu Prahy 10 za uplynulých pět let desítky milionů korun. Kolik asi lze za tuto částku opravit chodníků, kolik zrekonstruovat školských budov, kolik podpořit sociálních projektů?

K těmto závěrům jsem dospěla na základě faktur, smluv a účetního deníku společnosti Praha 10-Rekreace, a.s., a mohu je kdykoliv doložit. Se všemi skutečnostmi jsem seznámila zastupitele (21. 9.), radní i ředitele městských akciových společností p. Mgr. B. Urbana. Nikdo z přítomných členů dozorčích rad akciových společností žádnou z přednesených skutečností nepopřel ani nevyvrátil. Poté jsem navrhla, aby Zastupitelstvo
zavázalo Radu ke kompletní kontrole hospodaření Horského hotelu. Návrh usnesení podpořili pouze všichni přítomní zastupitelé koalice VLASTA a TOP 09, jimž děkuji.

Věřím, že se nám brzy společně podaří rozkrýt záměrně nepřehledný propletenec smluv a vazeb kolem Horského hotelu, z kterého každý den odtékají peníze nás všech - občanů Prahy 10.

Další informace o Horském hotelu naleznete v záložce na této stránce.