HORSKÝ HOTEL JAKO NÁSTROJ PRO LEGÁLNÍ "KRÁDEŽ"

Na jednání Zastupitelstva Prahy 10 dne 20.2. 2017 jsem prezentovala aktuální stav a další nové informace týkající se Horského hotelu, který je v majetku MČ Praha 10 (resp. akciové společnosti, kterou zřídila a 100 % vlastní městská část). Prezentaci naleznete ZDE.

Dosavadní způsob, jak Praha 10 nakládá se svěřeným majetkem, svědčí o hrubé nekompetentnosti a vzbuzuje silné podezření, že se jedná jen o účelový "generátor zisku" pro vyvolené. Podle mých orientačních výpočtů se za dobu provozování Horského hotelu promrhalo několik desítek miliónů korun.         Na trhu lze získat obdobné ubytování za mnohem příznivějších podmínek.

Je to již více než rok, kdy jsem poprvé prezentovala na Zastupitelstvu Prahy 10 svá zjištění o machinacích kolem Horského hotelu v Jánských Lázních ZDE, který je v majetku MČ Praha 10, resp. v majetku PRAHA 10 – Majetková, a.s. (100 % vlastněná MČ Praha 10). Pořizovací cena hotelu a náklady na jeho rekonstrukci již přesáhly částku  110 000 000 Kč. Navzdory ostré kritice tehdejší koalice mých argumentů se žádný z mých argumentů vedení městské části nepodařilo vyvrátit.

Co se již podařilo napravit?

  • Úřad na ochranu hospodářské soutěže mi dal zapravdu a udělil MČ pokutu za protizákonné dělení zakázek,
  • první dodavatelská firma vrátila 5,2 mil Kč za práci na rekonstrukci objektu, kterou vůbec neodvedla. Aktuálně se pak na náš podnět řeší smluvní pokuta za shodnou společností ve výši cca 6 mil. Kč. Toto proběhlo díky aktivitě Renaty Chmelové, Karlu Duchkovi, Olgy Richterové, Pavlu Hájkovi a dalších z Koalice Vlasta.
  • V hotelu se také konečně opravily několik let nefunkční hromosvody a doplnily hasicí a bezpečnostní systémy dle normy.
  • Rovněž chata Sport, která je součástí Horského hotelu, a do které Praha 10 investovala dalších 17 miliónů korun, se již nepronajímá za 10 000 Kč měsíčně, ale za „fantastických“ 15 000 Kč. Návratnost této investice tak není již 150 let, ale vcelku snesitelných 100 let.

Bohužel mnoho věcí se zatím napravit nepodařilo:

  • Nepovedlo změnit současného provozovatele objektu, kterým zůstává účelově založena společnost Gastro servis Zemánek s.r.o.
  • Snížit cenu za pobyt, který platí MČ formou dotace základním školám – dětem a to 518 Kč za den a žáka, na úroveň běžných komerčních zařízení obdobného charakteru. Což je cca 350 – 400 Kč. Finanční příspěvek ze strany rodičů by se tak mohl výrazně snížit nebo zcela zrušit.
  • Vedení města, ani dosazenému řediteli holdingu akciových společností Prahy 10, stále nevadí, že se na místě nedohledal nakoupený inventář hotelu (například televize, krbová kamna atd.).
  • Nevadí ani to, že neproběhla revize smluv a skutečného stavu provedených prací dalšími dodavateli při rekonstrukci objektu.
  • Nikomu z kompetentních rovněž nevadí, že provozovatel opakovaně porušuje smlouvu a v objektu nelegálně podniká. Ředitel městské společnosti PRAHA 10 – Majetková a.s., pan Urban, mě několikrát písemně ujistil, že ušlý zisk z předchozích let, o který je naše městská část tímto podnikáním ochuzena, sice řešit nebude, ale že tyto aktivity byly ukončeny v květnu 2016. Velmi mě proto překvapilo, že jsem si v lednu tohoto roku mohla v údajně neexistující půjčovně lyžařského vybavení v objektu Horského hotelu cokoliv půjčit.

Další podrobnosti a návrh řešení situace s Horským hotelem uveřejním v následujících dnech.

Zdá se, že tato má prezentace  měla pozitivní dopad. Uvolněný radní Ondřej Počarovský prostřednictvím  žáků některých ZŠ nyní distribuuje dopis, kterým zve rodiče na participativní setkání, které je plánováno na pondělí       13. 3. 2017 v 17:30 hod v ZŠ Gutova.

Prosím, pokud máte zájem na zlepšení průběhu škol v přírodě pro své děti, přijďte! Pozvání platí pro všechny, nejen pro rodiče žáků ZŠ Gutova.