I AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PRAHY 10 BUDOU NA PROGRAMU PLÉNA SENÁTU

Dne 22. 4. 2016 schválila Poslanecká sněmovna vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /senátní tisk č. 266/. Tento Návrh provádí již dříve Poslaneckou sněmovnou schválenou novelu čl. 97 Ústavy (senátní tisk č. 287), která čeká na projednání v Senátu od června 2014.

Oba návrhy naplňují parametry definované platformou Rekonstrukce státu pro rozšíření kompetence NKÚ. Návrh zejména přináší:

  • Nezávislou externí kontrolu hospodaření s majetkem firem vlastněných státem, kraji či obcemi (výdaje těchto firem v roce 2012 cca 622 miliard Kč) a hospodaření s veřejnými prostředky v krajích a obcích (výdaje v roce 2012 cca 381 miliard Kč)
  • Naplnění základního principu Limské deklarace (mezinárodní standard): Auditu nejvyšších auditních institucí mají podléhat veškeré operace s veřejnými prostředky.
  • Obdobnou úpravu jako v sousedních zemích - v Německu, Rakousku, Slovensku i Polsku totiž může nejvyšší auditní instituce kontrolovat i samosprávy a státní či obecní obchodní společnosti od 50% majetkové účasti.

Nejen coby ambasadorka myšlenek Rekonstrukce státu, ale i jako občanka výše uvedené záměry plně podporuji.

Korupcí a klientelismem jsou podle výroční zprávy BIS zasaženy kraje, města i malé obce. O co jde? V řadě státních a městských firem (v našem kontextu akciových společností vlastněných Prahou 10) dochází k systematickému obohacování díky úzkým vazbám mezi managementem, místními zájmovými skupinami a zástupci v dozorčích radách, které neplní svou kontrolní funkci.

V řadě měst jsou vlivové skupiny schopny zasahovat do rozhodování zastupitelstev a eliminovat vliv funkcionářů samosprávy, kteří jim nevycházejí vstříc. Vznikají vlivové skupiny, které tvoří podnikatelé, investoři, současní a bývalí zastupitelé a někdy i zaměstnanci magistrátu. Typické jsou prodeje, pronájmy, privatizace, na kterých profitují firmy nebo osoby, které jsou napojené na tato uskupení.“, říká na toto téma přímo Jan Šubert, mluvčí BIS.

Nově navržený zákon k rozšíření pravomocí Nezávislého kontrolního úřadu se právě tomuto snaží zabránit tím, že se jeho působnost rozšíří i na možnost kontroly toku veřejných financí v oblasti státních a obecních společností. Jednalo by se o jedinou externí a nezávislou kontrolu státu v oblasti, kam dosud bohužel nespadá jeho pravomoc. Argument, že tyto společnosti podléhají pravidelnému auditu, je slabý. Audit zpravidla provádějí dlouhodobě shodné společnosti, které se zadavatelem spojují i další obchodní aktivity. Auditorské firmy nenesou jakoukoliv odpovědnost za výsledek auditu a za relevantnost zjištěných skutečností.

V následujících dnech budou oba tisky projednány v Senátu. Jejich projednání bylo zařazeno na pořad 24. schůze Senátu jako bod č. 26 (1. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 26. května) a bod č. 27 (2. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 26. května). Věnujte pozornost tomu, jak který senátor k tomuto potřebnému zákonu bude přistupovat a zejména tomu, jak o něm bude hlasovat senátorka za Prahu 10: https://senat.cz/senatori/index.php?lng=cz&ke_dni=15.5.2016&O=10&par_3=273

Senátorka Cabrnochová se veřejně přihlásila k iniciativě Rekonstrukce státu:

commons.wikimedia.org/wiki/File:Ivana_Cabrnochov%C3%A1_-_Rekonstrukce_st%C3%A1tu.jpg

Věřím, že veřejně vystoupí na plénu s jednoznačnou podporou k tomuto návrhu zákona.