Kdo se na výbory Prahy 10 moc ptá, moc se o nich nedozví

Praha 10 má zřízeno mnoho poradních orgánů. Vedle komisí, coby poradním orgánem rady městské části se jedná o výbory zastupitelstva. Některé výbory (finanční a kontrolní) jsou zřízeny ze zákona. Existence dalších výborů a jejich pracovní náplň je často záhadou nejen pro občany, ale mnohdy i pro samotné jejich členy.

V současném volebním období jsou v Praze 10 zřízeny následující výbory:

  • Kontrolní výbor (Jana Čunátová - KSČM)
  • Finanční výbor (Oldřich Choděra  - ODS)
  • Návrhový výbor (Lubomír Ledl – KSČM)
  • Výbor dopravy a cyklostezek (Viktor Lojík – TOP09)
  • Výbor pro kulturu a památky (Dagmar Lešenárová – exANO / nezařazená)
  • Výbor pro strategické investice (Jindřích Nepevný – exANO / nezařazený)
  • Výbor zdravotní a sociální (Markéta Jirásková – ODS)
  • Výbor sportovní (Kateřina Peštová – ČSSD)
  • Výbor pro udělování čestného občanství (Oldřich Choděra – ODS)
  • Výbor pro životní prostředí (Zdeněk Vávra – SZ)

Jelikož jsem nezařazená zastupitelka, tak nejsem členkou žádného politického klubu. Působím v opozici. Vzhledem k těmto skutečnostem nejsem ani členkou žádného výboru, nedostávám tedy informace o termínech ani obsahu jednání jednotlivých výborů.

Pro zodpovědnou práci v Zastupitelstvu jsou však tyto informace nezbytné. Z tohoto důvodu jsme požádala pana místostarostu Tomáše Peka (TOP09) o zasílání pozvánek, programu a následně zápisů z jednotlivých jejich jednání. Po prvotním spontánním souhlasu s mou žádostí, kterou uznal za zcela legitimní, náhle pan Pek změnil názor a písemně mi doporučil následující: „(svou žádost)…Řešte s předsedy nebo se přiřaďte ke klubu, pokud Vám to pomůže. Já nemám zákonnou možnost je úkolovat. To jsou pravidla zastupitelské demokracie.“

Později svůj postoj ještě rozvíjí (původní text včetně chyb a překlepů): „Paní zastupitelko, já vám v této věci nemám co dávat jakékoliv závazné instrukce a ani jsem tak nikdy neučinil. Během jednání zastupitelstva městské části jste požádala předsedy komisí a výborů, nevím zda vám odpověděli a jak to s vámi vyřešili. Nejsem předsedou žádného výboru ani komise, takže nejsem adresátem vaší prosby přednesené na zastupitelstvu. Organizační záležitosti tohoto typu mi nepřísluší. Jsem také volený zastupitel, nejsem úředník. Jestli si znovu přečtete svůj primární email, o nic mě ani nežádáte. Jen konstatujete určité tvrzení. V dobré víře jsem vám poradil ať se spojíte s předsedy orgánů, popřípadě se “zorganizujte” do nějakého klubu a využívejte výhod dle schválených jednacích řádů. I to je nad rámec mé práce. Opravdu doufám, že vám tato dobře míněná rada-odpověď stačí. Jestli této rady využijete, je jen na vás. Ostatně jste zastupitelkou stejně dlouho jako já, takže byste se měla obdobně orientovat v procesech s výkony funkcí souvisejících. S pozdravem, Tomáš Pek“

Po této překvapivé změně názoru začala pršet z různých stran nepochopitelná smršť arogantních odpovědí, odmítnutí, překroucených a značně svérázných „právních“ výkladů, proč mi požadované podklady MČ Praha 10 poskytovat nemusí a neposkytne. Je otázkou, zda tento přístup je ze strany vládnoucí koalice pouze dětinskou prezentací arogance moci, osobní averzí, neschopností nebo je obsah jednání jednotlivých výborů tak zoufale bezobsažný a tedy zbytečný, že se je MČ jednoduše stydí uveřejnit? Jsou mnohé zcela zbytečné výbory, které jen usilovně hledají odůvodnění své vlastní existence, a jejichž program se skládá především z obligatorních bodů, skutečně jen způsob legálního vyplácení koaličních partnerů? Slouží výbory na Praze 10 pouze jako trafiky pro udržení již tak křehké koaliční většiny? Proč na jiných městských částech jsou zápisy z výborů a pozvánky na jejich jednání běžně dostupné na webových stránkách? Jinými slovy, jsou transparentní. Proč toto na Praze 10 i po změně koalice stále nejde?

Dovolte mi malý střípek, který velmi výstižně ilustrují atmosféru jednání nejen výborů ale i komisí na naší městské části a jejich průběh. Dnes (30.11.2016) se měla od 15:00 konat schůze Komise územního rozvoje. Její členka, senátorka Renata Chmelová se ve 14:58 od tajemníka komise dozvídá informaci, že se ještě koná Rada MČ Praha 10, kde jsou přítomni téměř všichni členové komise a termín se z tohoto důvodu ruší. Vzápětí však přichází předsedkyně komise, Ivana Cabrnochová (SZ) a oznamuje, že se právě VŠICHNI členové komise omluvili a komise není usnášení schopná. Na dotaz, zda jsou všichni na Radě však překvapivě Cabrnochová oznámí, že Rada skončila v 12.30 hod.

Mlčení a nesmyslné obstrukce mají patrně zájemce o chod radnice odradit – unavit a znechutit. Jednoduše řečeno – nechte nám klid na vládnutí a hlavně se nezajímejte o to, co vlastně děláme. Žádost, které jsem zpočátku nepřikládala žádný zásadní význam, mě proto začala opravdu zajímat. Počátkem příštího roku zpracuji podrobný materiál shrnující obsah činnosti jednotlivých výborů, jejich přínos pro řízení městské části a v neposlední řadě i částky, které jsou jednotlivým jejich členům za jejich účast (tj. ne vždy práci) z veřejných zdrojů vypláceny.

Jana Komrsková