Kino Vzlet, Tomáš Hrdlička a forenzní audit

Ve středu 3. ledna bylo na webu MČ Praha 10 zveřejněno usnesení Rady MČ o výběru nového dodavatele na další rekonstrukci kina Vzlet na Praze 10. Jedná se o zakázku za 36 milionů korun, v jejímž obsahu však není vymezena maximální hodnota provedených prací. Finální účet tak může být ještě vyšší. Výběrového řízení se zúčastnily nakonec vítězná společnost VISTORIA CZ, a.s.Tomáše Hrdličky a firma EDIKT. Obě uvedené společnosti spolu úzce spolupracují.

Na tuto kauzu a její pozadí jako první upozornila Olga Richterová, pirátská poslankyně PČR a zastupitelka Prahy 10. Po tomto uveřejnění nastal překvapivý obrat. Rada MČ Praha 10 změnila své původní usnesení, pozastavila podpis smlouvy s firmou VISTORIA CZ, a.s. lobbisty Tomáše Hrdličky a vyžádala si provedení forenzního auditu a to od roku 2001 až do současnosti. Forenzní audit se využívá k intenzivnímu prošetření incidentu, odhalení podvodu či protiprávního jednání. Na rozdíl od ostatních auditů je tedy zaměřen na hledání viníků či podvodníků.

MČ Praha 10 jakoukoliv spolupráci se společností VISTORIA CZ, a.s, prostřednictvím svého mluvčího oficiálně odmítá, ale její politická reprezentace zastoupená současnou koalicí TOP09, ČSSD, Zelených, Nezávislí pro Prahu 10 – hnutí pro lepší desítku Bohumila Zoufalíka, dvou bývalých členů Hnutí ANO 2011 a s podporou klubu KSČM, se k této otázce nevyjádřila.

Zdá se, že návrat politického podnikatele Tomáše Hrdličky na Prahu 10 je i díky našim dotazům o něco pomalejší. Rozhodnutí je však plně na současné koalici. Opoziční práce nám v tuto chvíli umožňuje pouze upozorňovat na podobné jednání a žádat jeho nápravu.

Máte zájem o pravidelné zprávy o naší práci na Praze 10? Přihlaste se k odběru Pirátského zpravodaje.

Za zastupitelský klubu Pirátů

Jana Komrsková, zastupitelka MČ Praha 10 a předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů

Olga Richterová, poslankyně PČR a zastupitelka MČ Praha 10

Poznámka: Bio Vzlet je nefunkční kulturní centrum na rohu ulic Holandské a Norské, v těsné blízkosti Heroldových sadů. Bylo postaveno v roce 1921 jako původně sokolské kino a sklad sportovního nářadí ve stylu art deco, významným architektem Bohumilem Hrabětem. Samotný provoz kina vydělal do koku 1932 na stavbu nové budovy Sokola Vršovice. Po komunistickém převratu v roce 1948 byl objekt vyvlastněn a kino zde bylo v provozu přibližně do poloviny sedmdesátých let. Po roce 1989 se budova stala majetkem hlavního města Prahy, které ji v roce 2002, ve značně zpustlém stavu, převedlo do péče MČ Praha 10. Od roku 2007 byla kino pronajato společnosti Klang, která se za patnáctiletý pronájem zavázala budovu zrekonstruovat. Na konci roku 2012 ing. Klang odstoupil od nájemní smlouvy a budova se vrátila do správy Prahy 10. Vzhledem k tomu, že na rekonstrukci objektu neproběhlo výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách, uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Praze 10 pokutu ve výši 100 000 Kč. Městská část nájemci současně uhradila předložený objem vynaložených prostředků ve výši cca 35 miliónů korun.