LEGÁLNÍ "KRÁDEŽ" II.

PRODAT, PRONAJMOUT NEBO SKUTEČNĚ VYUŽÍVAT?

Jak naložit s Horským hotelem v budoucnu? Řešení jsou, dle mého soudu, čtyři:

  1. Nadále platit z městského rozpočtu nesmyslné částky provozovateli (Gastro servis Zemánek s.r.o.), který je, podle našich informací, pouze „bílým koněm“.
  2. Celý objekt, který koaliční zastupitelé označují za skvělou investici, prodat. Minimální prodejní cena je logicky součtem pořizovací částky a investic do hotelu, tedy aktuálně něco málo přes 110 000 000 korun. V květnu 2016 si Praha 10 – Rekreace, a.s. nechala zpracovat znalecký odhad nemovitosti. Stanovená cena bude jistě zajímat všechny zvídavé občany. Na posledním jednání Zastupitelstva Prahy 10 jsem o tento dokument požádala, jakmile jej obdržím, budu o něm informovat.

Základní školy by nadále své lyžařské kurzy a své školy v přírodě realizovaly, avšak v pestřejší skladbě rekreačních objektů, které velmi často nabízejí výhodnější (nejen cenové) podmínky, než radniční Horský hotel. Školy by mohly operativně volit lokalitu např. dle ročního období, ve kterém se škola v přírodě realizuje, školy s posílenou výukou sportu by mohly volit objekty s adekvátním sportovním zázemím. Rodiče by se pravděpodobně nemuseli podílet žádným příspěvkem.

SOUČASNÉ DOTACE NA ŽÁKA OD MČ PRAHA 10

při pobytech ve vlastním Horském hotelu:

Cenové nabídky obdobných zařízení pro pobyty dětí:

  1. Vypsat skutečně objektivní výběrové řízení a najít provozovatele, který by nastavil ceny v čase a místě obvyklé. Vzhledem k cenám v běžných komerčních objektech (viz tabulka výše), lze očekávat úsporu bezmála deseti miliónů ročně.
  2. Čtvrtá, dle mého soudu v tento okamžik optimální varianta, je správu celého komplexu Horského hotelu zajišťovat kmenovými zaměstnanci a.s. Majetková. Zisk by sloužil výhradně k pokrytí nákladů provozu. Horský hotel a chata Sport, která patří hotelu, by tak byly provozovány čistě nekomerčně i během všech prázdnin a svátků, kdy by se zcela otevřely seniorům nebo sociálně slabým rodinám z naší městské části. Investice do Horského hotelu by tak konečně získala smysl.

Těší mě, že má prezentace na ZMČ Praha 10 dne 20. 2. 2017 měla pozitivní efekt.

Uvolněný radní Ondřej Počarovský (TOP09) prostřednictvím základních škol distribuuje svůj dopis, kterým zve rodiče na tzv. participativní setkání, která se uskuteční v níže uvedených termínech:

13. 3. 2017, 17:30 - ZŠ Gutova
16. 3. 2017, 18:00 - ZŠ Břečťanová
20. 3. 2017, 18:00 - ZŠ Eden
29. 3. 2017, 18:00 - ZŠ Jakutská
30. 3. 2017, 17:30 - ZŠ Hostýnská
3. 4. 2017, 18:00 - ZŠ Karla Čapka (Kodaňská)
5. 4. 2017, 18:00 - ZŠ Nad Vodovodem
6. 4. 2017, 18:00 - ZŠ Olešská
10. 4. 2017, 18:00 - ZŠ Švehlova
12. 4. 2017, 18:00 - ZŠ U Roháčových kasáren
24. 4. 2017, 18:00 - ZŠ V Rybníčkách
26. 4. 2017, 18:00 - ZŠ Brigádníků
27. 4. 2017, 18:00 - ZŠ U Vršovického nádraží

Pokud Vám kvalita podmínek škol v přírodě není lhostejná, prosím, věnujte těmto setkáním chvilku svého času!

Děkuji za Váš čas a názory.  Jana Komrsková