MŠ Bajkalská – „děláme to přece pro děti“ ...

Jak jsme již mnohokrát viděli na příkladu Horského hotelu, když jde na Praze 10 o dobrou věc, jsou peníze vedlejší. V zájmu dobra nejsou důležité předražené zakázky, nesmyslné nákupy, ani nevýhodné nájemní smlouvy. Obecné blaho pro Prahu 10 vítězí. Stejně tak to bylo v případě nákupu pozemku MŠ Bajkalská. V roce 2012, po bouřlivé diskusi, byl schválen nákup uvedené parcely za  24 407 000 Kč. Pro podrobnější studium doporučuji stenografický záznam jednání ze dne 15.6.2012. 

Posudek na nákup pozemku vypracovala společnost Equita (stálý dodavatel znaleckých posudků pro MČ Praha 10). Pozoruhodné je, že objednávka na tento posudek ze strany městské části odchází dne 18.4.2012 s termínem dodání již 20.4.2012. Ve shodný den byla vystavena i faktura za jeho zpracování. Štěstí však přeje připraveným, protože společnost Equita posudek sama iniciativně zpracovala již 27.3.2012.

V čem tedy spočívá pointa tohoto příběhu?

Mám k dispozici jiný posudek  na naprosto shodný pozemek z roku 2009 (31. 12. 2009), kdy je cena stanovena na částku
6 557 300 Kč.

Jak k tomuto navýšení ceny mohlo dojít?

Důležitá je věta na straně 12 tohoto posudku: „Pozemky byly oceněny za předpokladu, že jsou volné, nezastavěné dle požadavku objednavatele. Ve skutečnosti se na oceňovaných pozemcích nacházejí stavby.“.

Díky této drobné poznámce, která vzešla ze stany městské části, je stanovena cena pozemku na 24 407 000 Kč.

Tento nenápadný detail tak zečtyřnásobil cenu předmětu koupě tím, že byl odhadnut, jako stavební parcela, bez jakékoliv zátěže a stávajících staveb. Netvrdím, že někdo ze strany městské části úmyslně cenu pozemku navýšil a že zde jde o zjevnou krádež... ale:

Ptám se, kdo je ze městskou část zodpovědný za tyto podklady, které byly předloženy Radě a zastupitelstvu ke schválení.

Ptám se, kdo úmyslně ze strany MČ Praha 10 formuloval požadavek na konstrukci výpočtu tohoto znaleckého posudku a z jakého důvodu.

Ptám se, zda tajemník úřadu MČ Praha 10 a jeho právní oddělení nese za obsah těchto podkladů odpovědnost.

Odpovědi na své otázky jsem ze strany MČ Praha 10 nedostala a nechám je na současné Radě MČ Praha 10 a především pak na zastupitelích za TOP09, pro něž v okamžiku nákupu byla tato transakce nepřijatelná a nepodpořili ji. Pikantní je, že většina zastupitelů, kteří pro koupi v roce 2012 hlasovali, je i dnes členy Zastupitelstva. Rozhodování nebude v rámci nové koalice jednoduché.

Zájemce o podrobnější podklady celé kauzy odkazuji na svou prezentaci ze dne 17.6.2016  a na další materiály, které naleznete ve složce Bajkalská.

Nikoho zřejmě nepřekvapí, že přes deklarovanou nutnost okamžitého nákupu pozemku z důvodu přestavby  a rozšíření stávající nevyhovující MŠ Bajkalská, se zde do dnešního dne nepohla ani cihla ... Zdá se tedy, že nejdůležitější byl samotný nákup pozemku ...

PODROBNÉ INFORMACE již byly zveřejněny na na www.praha10.cz. Jedná se o odpověď na základě dotazu ze dne 29. 10. 2015  podle zákona 106/1999 Sb. a to včetně jmenovitého hlasování jednotlivých zastupitelů. Vše najdete na:

 MŠ Bajkalská