Můj rok s Horským hotelem

Některé autorky svůj každý druhý příspěvek poslední dobou začínají legrační větou: „právě na mě z internetu vyskočila vzpomínka na....“. Na mě však zpravidla z internetu nic nevyskakuje a proto začnu jinak. 

V těchto dnech to je právě rok, co jsem svou  prezentací   na jednání ZMČ Praha 10 otevřela téma Horského hotelu.

Co se za tu dobu podařilo?

  •      ÚOHS mi dal zapravdu v nezákonném dělení zakázek a udělil MČ pokutu.
  •      Učinila se první nezávislá revize těchto zakázek a to zejména z důvodu kontroly Renaty Chmelové přímo na Horském hotelu. Jedné dodavatelské firmě na elektroinstalace bylo neoprávněně vyplaceno 5,2 mil Kč za práci,  kterou vůbec neodvedla .
  •      V objektu, kam jezdí děti z celé Prahy 10, se konečně opravila několik let nefunkční hromosvody a doplnila hasicí a bezpečnostní systémy dle normy.
  •      Chata Sport, která je součástí Horského hotelu, a do které Praha 10 investovala přes 17 miliónů korun, se již nepronajímá za 10 000 Kč měsíčně, ale za „fantastických“ 15 000 Kč, ale tento bod je spíše Pyrrhovo vítězství.

Co se naopak dosud nevyřešilo?

  •      Nezměnil se současný provozovatel objektu, kterým zůstává i nadále Gastro servis Zemánek s.r.o., který vyhrál (jako jediný   účastník) další výběrové řízení.
  •        Nedohledal se při kontrole nenalezený inventář hotelu.
  •       Nijak se s provozovatelem neřešil ušlý zisk z nelegálně provozované restaurace a půjčovny lyží, kdy obě aktivity jsou v přímém rozporu se smlouvou. Na tuto skutečnost jsem upozornila svou mimo jiné i svou prezentací v březnu t.r.
  •         Nedozvěděla jsem se, za co vlastně rodiče platí tzv. „zemánkovné“ - 30 Kč denně za každý den pobytu každého žáka.
  •       Neproběhla důkladná revize smluv a fyzického stavu realizovaných zakázek, která by pravděpodobně mohla ukázat na další pochybení a ztráty.

A tak bych mohla pokračovat.

Práce s rozkrýváním kauz na Praze 10 je nekonečná, ale zároveň i pestrá a musím se přiznat, že svým způsobem i zábavná. Zejména vyhýbavé odpovědi úřadu, který využívá všech prostředků, jak požadované informace neposkytnout, jsou jistou formou osvěžení a podle všeho mne mají odradit. No, moc se to nedaří.

Téma Horského hotelu neopouštím, protože ještě zdaleka není dořešené. Mám však aktuálně rozpracováno několik dalších kauz, které jsou svým obsahem neméně zajímavé.