Nelegální aktivity v objektu Horského hotelu

Domnívala jsem se, že k tématu Horského hotelu, které jsem na tomto fóru otevřela 21. září minulého roku, se již nebudu vyjadřovat. Nedávno jsem však narazila na téma, které nebylo dosud komunikováno. V objektu Horského hotelu jsou provozovány komerční aktivity, které nejsou podloženy žádnou smlouvou. Ředitel holdingu, pan Bohdan Urban,  mi tyto skutečnosti nedokázal vysvětlit a jeho poměrně primitivní reakcí na mou žádost o podklady bylo vyjádření ze dne 24.3.2016, ve kterém mi odmítl další součinnost v poskytování jakýchkoliv dalších informací a podkladů. Následně obdržel Mgr. Urban, předseda představenstva ing. Slavík a místostarosta ing. Novák mou odpověď, která snad jeho mizivou právní erudici uvede v kontext s platnou legislativou.

Zůstává tak nezodpovězenou otázkou, kde končí zisk z těchto komerčních činností. Mou prezentaci k tomuto tématu, kterou jsem zveřejnila na Zastupitelstvu MČ Prahy 10 dne 30.3.2016.