Nevíte? Nevadí, váš názor nás zajímá!

Dnes, 13. března, na půdě ZŠ Gutova proběhl první z diskusních panelů se zástupci koalice MČ Praha 10, rodičů a veřejnosti k tématu dalšího využití Horského hotelu. Tento hotel vlastní Praha 10 prostřednictvím své akciové společnosti Praha 10 – Rekreace, a.s. Stěžejním výstupem mělo být vyplnění dotazníku, jehož přípravě se podle slov tiskového mluvčího Prahy 10 intenzivně věnoval radní Mgr. Ondřej Počarovský za TOP09.

Výsledný dokument (ke stažení zde a zde) nelze nazvat dotazníkem ani při nejlepší vůli. Postrádá základní prvky dotazníkového šetření, jakým je oslovení a úvod vysvětlující účel šetření. Není uveden ani jeho autor, ale to je pochopitelné, protože nevím, kdo by se pod podobný nesmysl dokázal podepsat bez uzardění. Neočekávám, že onen neznámý autor bude zběhlým profesionálem kvantitativních výzkumů, ale alespoň základní logiku a objektivitu dotazů bych od něj očekával. Hned druhá otázka je primitivně manipulativní, lživá a zaslouží si zvláštní pozornost. Respondenti jsou úmyslně uváděni v omyl, že dotace městské části na program lyžařských kurzů a škol v přírodě je účelově vázána na jejich realizaci v objektu Horského hotelu. Není to tak. Tento program, který je nanejvýš chvályhodný a o jehož zrušení nikdo ani na okamžik neuvažuje, je plně v kompetenci Rady MČ Praha 10, stejně tak jako místo realizace těchto pobytů.

Naivně jsem očekával, že dotazník se soustředí na získání jistého generelu vizí a představ o obsahu těchto kurzů, jejich očekávaný program, místa pobytů, možností sportovního vyžití atd. Místo toho se prakticky celý „dotazník“ věnuje zcela absurdně dotazům na kvalitu stravování, vybavení pokojů, pitný režim, vnitřní vybavení Horského hotelu, nebo kvalitu sociálního zařízení na pokojích. Tedy na otázky, na které žádný z respondentů nemůže objektivně odpovědět, protože na Horském hotelu nebyl, nejedl tam a nezná jeho vybavení. Je to stejný nesmysl, jako se ptát dětí ve třetí třídě na politickou situaci v Sýrii. Ano – něco o tom slyšely a ti informovanější viděli minulý týden zprávy. Výsledky takového „rádoby“ výzkumu, nebo šetření nemají cenu papíru, na který budou vytištěny. Pro tento typ „dotazníku“ se obecně používá zkratka GIGO, tj. „garbage in, gagbage out“. Volně přeloženo „blábol na vstupu, blábol na výstupu“. Mohu tedy všem pouze doporučit tento dotazník ignorovat.

Během diskuse jsem položit tři otázky:

  • 1. na základě čeho je v předloženém „dotazníku“ výslovně uvedeno, že dotace se vztahuje výhradně na pobyt v Horském hotelu.
  • 2. jaká je celková částka, kterou městská část uvolňuje na jeden den pobytu jednoho žáka na Horském pobytu. Pro objasnění: Celková dotace programu za rok 2016 byla cca 15 500 000 Kč a realizoval se pobyt cca 3 500 žáků, přičemž průměrná délka pobytu byla 7 dnů. Jednoduchým přepočtem si můžete ověřit, že dotace není deklarovaných 350 Kč na den a žáka, ale téměř dvojnásobek této částky.
  • 3. proč si za každý den pobytu a lůžko účtuje společnost Praha 10 – Rekreace, a.s.  částku 11 100 Kč (100 Kč x 111 lůžek denně, mimo prázdnin).
  • Tj. více, než 3 000 000 Kč ročně. Chápal bych, kdyby společnost Praha 10 – Rekreace, a.s. generovala zisk, který slouží k opravám a údržbě objektu. Tak to alespoň vysvětloval zastupitel Rázl (ČSSD). Tyto investice však hradí městská část a kumulativní ztráta společnosti Praha 10 – Rekreace, a.s.  je od roku 2007 cca - 17 000 000 Kč.

Praha 10 - Rekreace, a.s.

rok

hospodářský výsledek před zdaněním

 

2007

-1 766 670,00 Kč

 

2008

-1 746 000,00 Kč

 

2009

-5 216 000,00 Kč

 

2010

-3 017 000,00 Kč

 

2011

-351 000,00 Kč

 

2012

638 000,00 Kč

 

2013

282 000,00 Kč

 

2014

-6 797 000,00 Kč

 

2015

neuveřejněno ve sbírce listin (!)

 

2016

15 000,00 Kč

neověřeno

 

 

 

celkem

-17 958 670,00 Kč

 

  

 

 

 

 

Zdroj: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=342262 , dostupné 13.3.2017

 

Zastupitel Rázl (předseda dozorčí rady PRAHA 10 - Rekreace, a.s.) se poměrně obratně snažil v posluchačích vyvolat sociální cítění a solidaritu se sociálně slabšími rodiči, kteří nedokáží zajistit svým dětem plně hrazený pobyt v běžných rekreačních zařízeních (trefným příměrem cit.:„někdo má žlab výš, někdo níž“). Poněkud však zapomněl zdůraznit, že za přepych toho, že děti z Prahy 10 jezdí neustále na jedno jediné a to dosti problematicky dostupné a využitelné místo, hradí městská část téměř dvojnásobek toho, co by stál stejný program v pestřejší skladbě lokalit a bez participace rodičů.

Závěrem:

Pokud by zůstal zachován stávající program podpory lyžařských kurzů a škol v přírodě naší městské části v současném rozsahu, pak by za výrazně nižších prostředků bylo možné nasmlouvat mnohem pestřejší síť smluvních rekreačních zařízení a současný příspěvek ze strany rodičů by mohl být zcela zrušen. Nebyly by vynakládány další finanční prostředky na údržbu a rekonstrukci objektu a navíc by se prodejem Horského hotelu vrátila do rozpočtu MČ Praha 10 částka v řádu dosavadních investic (cca 110 000 000 Kč). Jedná se o částku, která, pokud by byla jen uplynulých deset let uložena na termínovaných vkladech, tak by generovala dalších cca 15 000 000 Kč zisku.

V Praze, dne 13.3.2017 Jiří Komrska