Nová koalice Prahy 10: Vládneme, nerušte nás nepříjemnými dotazy

"Neboříme, budujeme! dala si do vínku vládnoucí koalice v Praze 10. A jak začala? Tím, že ji na jednání Zastupitelstva nebude nikdo rušit nepříjemnými dotazy…

Jednací řád jsou pravidla, která mají zajišťovat svobodnou a zároveň disciplinovanou diskusi v rámci jednání zastupitelstva. Zachovat rovnováhu mezi svobodnou diskusí a řádem je velmi důležité. Jakékoli vychýlení je známkou nenormální situace. Zastupitelé koalice TOP 09, ČSSD, SZ, exODS, exANO, KSČM a NPP10-HLD schválili v únoru „Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 10“ se změnami, které připravila původně bývalá starostka Kleslová (ANO) a které byly dlouho u ledu. Nová koalice je ještě vyostřila! Které to jsou?

Čas pro vystoupení občanů: Proč 13., a ne 17. hodina?
Na zastupitelstvu můžete promluvit od 13. hodiny. Prakticky to znamená, že chcete-li na zastupitelstvu vystoupit s dotazem, návrhem nebo stížností a nejste-li na rodičovské, v důchodu nebo nemáte-li svobodné povolání, musíte si vzít v práci dovolenou. Ptáme se: Proč nemohou začínat zastupitelstva odpoledne a proč tento pevný bod nemůže být zařazen například na 17. hodinu? Bylo by to k občanům vstřícnější.

Interpelace: 45 minut pro 40 zastupitelů
Přijdete za svým zastupitelem s problémem a myslíte si, že se na vaše trable bude moci zeptat na zastupitelstvu? Tak s tím je od února 2017 de facto konec. 40 zastupitelů má na své dotazy vůči radním k dispozici celkem 45 minut, každý dotaz se musí vejít do 4 minut. Navrhli jsme aspoň 90 minut. Takto je svobodná diskuse jednoznačně omezena. Dotazy jsou jediný prostor, jak se ptát na věci, které koalice nedává na stůl sama. Věci nepříjemné, které můžou občany trápit. Dotazy se navíc budou losovat – pravidla losování ale nejsou blíže určena. Počkáme si, zda nezačnou své radní „interpelovat“ sami koaliční zastupitelé…

Výrazné omezení diskuse – zrušení bodu „Různé“
Odbor kontroly Ministerstva vnitra, který vykonává dohled nad tím, zda se na zastupitelstvech neporušuje demokratický řád, nazývá bod Různé „běžně zařazovaným bodem“. Tento standardní bod, ve kterém měli právo občané i zastupitelé vystupovat stručně s drobnými i většími impulsy, byl poslední půlrok systematicky rušen na jednáních výborů Zastupitelstva a komisí Rady. Nyní je zrušen i na Zastupitelstvu. Ztrácí se tak cenná příležitost k účinné kontrole toho, jak vládnoucí koalice spravuje městskou část. Je tragické, že tuto věc podporuje nejsilnější koaliční strana TOP 09, která kudy chodí, tudy varuje před nástupem autoritářských sil…

„Natiskněte si to (sami)!“
Veškeré návrhy, dotazy i další materiály – jiné než od vládnoucí koalice – budou nově zastupitelé nuceni předkládat v listinné podobě a příslušném počtu kopií na své náklady. Žádný materiál, který reaguje na aktuální jednání zastupitelstva, nebude moci být předložen na místě.

Jednání Výborů veřejná – ale jenom když budou chtít
Výbory jsou veřejné, „pokud Výbor nestanoví jinak“, praví se v Jednacím řádu. Tato věta je obvykle v jednacích řádech proto, aby se pouze v užším kroužku projednaly věci, které jsou citlivé (např. osobní situace a osobní údaje žadatele o sociální dávku). Praxe v Praze 10 je ovšem taková, že toto ustanovení bylo použito i v případě, že Výbor navštívil jiný zastupitel nebo občan. Nejspíš proto, aby „cizí elementy nenarušovaly“ průběh jednání svými otázkami či připomínkami. Trvali jsme proto na větě: „Členové Zastupitelstva, kteří o to požádají, se mohou účastnit jednání Výboru“, která stála v původním Jednacím řádu. Pro srovnání: jednání Výborů Zastupitelstva hl. m. se mohou zastupitelé nejen účastnit, ale mohou zde i diskutovat. Právo na účast zde mají i občané, tedy nezastupitelé. Tím je zajištěna otevřená demokratická diskuse. Vládnoucí koalice v Praze 10 se tímto ustanovením pohybuje na hraně demokracie a autoritářství. Je v podstatě na svévoli předsedy Výboru, zda bude jednání neveřejné či veřejné, a to bez ohledu na projednávané body.

Když dva dělají totéž, není to totéž
Změny z dílny exstarostky Kleslové dokončili předkladatelé, tedy Lubomír Ledl (KSČM) a Kateřina Peštová (ČSSD). Odvolávali se přitom na jednací řád Zastupitelstva hl. m. Zapomněli ale dodat, že na zastupitelstvu hl. m. není omezena délka a počet vystoupení zastupitelů. Zastupitelstvo se také koná každý měsíc. U nás se zastupitelstva konají zpravidla jednou za tři měsíce, tedy v intervalu obvyklém spíše v zastupitelstvech malých obcí.

K čemu povedou omezení?
Omezení možnosti veřejného vystupování občanů a opozičních zastupitelů může vést k nárůstu dotazů podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tedy k tomu, na co se věčně vymlouvá a z čeho otevřeně obviňuje opozici muž, který by měl zachovávat absolutní politickou nestrannost a léta ji nezachovává: tajemník úřadu MČ Praha 10 Martin Slavík. Je politováníhodné, že věcmi, které by mohli přímo zodpovědět nebo na místě vyřešit vládnoucí politici, budou zatěžováni úředníci. Jejich práce si vážíme. Platí zde za aroganci mocných a za jejich přístup „zveřejníme jen to, k čemu budeme donuceni“ – místo aby platilo „zveřejníme vše, co se zveřejnit dá“.

Restrikce, restrikce, restrikce
Bude se mluvit málo – nejspíš i nadále jednou za 3 měsíce. Bude se mluvit – ale jenom o tom, co chce vládnoucí koalice. „Chcete-li probírat svá – a předem vám říkáme, že bezcenná – témata, stěsnejte se do doby kolem oběda.“ A to nám říkají komunisté a sociální demokraté v objetí s TOP 09, zelenými, ODS a několika odpadlíky v uvolněných funkcích. Nezapomeňte na tato restriktivní opatření současné vládnoucí radniční koalice ve volbách a spočtěte jí to. Nejpozději příští rok na podzim.

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MČ P10 A VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA

Jana Komrsková, zastupitelka (nestr.)
Pavel Mareš, místopředseda zastupitelského klubu koalice VLASTA (KDU-ČSL)