NOVÝ PAVILON MATEŘSKÉ ŠKOLKY NA SYCHROVĚ DOKONČEN

Koncem dubna proběhne slavnostní otevření druhého pavilonu mateřské školky Na Sychrově (Praha 10 – Bohdalec). Bohužel z pracovních důvodů se této události nemohu zúčastnit, ale věřím, že mě vedení úřadu důstojně zastoupí. Otevření bude spojeno se symbolickým sázením stromků za právě narozené děti v MČ Praha 10, kterým touto cestou přeji krásný život v dobré čtvrti.

Pavilon, který prodělal kompletní rekonstrukci je koncipován pro cca 56 dětí. Osobně mě těší, že tato mateřská školka znovu funguje, a že byl nyní dokončen i její druhý pavilon. Tento pavilon pomůže výrazně snížit přetlak poptávky po volných místech ve školkách v naší městské části. Před několika lety jsem intenzivně pracovala na jejím znovuotevření, což se s podporou Strany Zelených podařilo prosadit. Mám ke školce vztah osobní i z toho důvodu, že ji již druhým rokem navštěvuje naše dcera a je v ní velmi spokojená.

Zápis do mateřských školek bude probíhat v květnu tohoto roku. Podrobné informace o zápisu budou uveřejněny na stránkách MČ Praha 10 a i já o nich budu informovat.

Původní stav objektu před rekonstrukcí: