O SENÁTORCE, KTERÁ SI MYSLELA, ŽE PROSTĚ MŮŽE

Pocit moci je opojný. Zejména pro morálně nevyzrálé osobnosti je tento pocit tak opojný, že v nich vzbuzuje zdánlivý pocit práva ovlivňovat své okolí a určovat ostatním osobitá pravidla osobnostních práv. Právě tato nehoda se stala i bývalé senátorce Ivaně Cabrnochové.

V říjnu 2014 jsem byla zvolena do zastupitelstva MČ Praha 10. Po pěti měsících, po které jsem byla součástí koalice starostky Radmily Kleslové, jsem pro svůj nepřekonatelný nesouhlas se zavedenou politickou praxí tuto koalici opustila. Ze strany Ivany Cabrnochové (SZ) byl na mě před opuštěním koalice vyvíjen intenzivní nátlak. Jeho cílem byla buď má abdikace (vzdání se mandátu) nebo poslušná spolupráce. Tento nátlak jsem striktně odmítla a pokračovala ve své práci pro obec v opozici. Jejím výsledkem bylo nejen otevření kauzy Horského hotelu, ale následně i dalších, pro koalici velmi nepříjemných, témat.

Během následujících měsíců jsem se setkala s očekávanými obstrukcemi ze strany MČ Praha 10, fízlováním u mého zaměstnavatele, evidování mé osobní emailové adresy „nedopatřením“ jako spam, napadáním mé osoby na sociálních sítích, hysterickým hledáním jakékoliv „špíny“, která by mě a následně mou práci mohla zdiskreditovat. V neposlední řadě jsem se setkávala s neochotou poskytování informací na mé „nepříjemné“ dotazy, která ostatně pokračuje i po sestavení nové koalice letos v červnu.

V květnu tohoto roku se stalo něco pro mě opravdu zcela překvapivého. Prostřednictvím právního zástupce Mgr. Cabrnochové a Ing. Zdeňka Vávry, advokátní kanceláře MELKUS, KEJLA & PARTNERS, jsem obdržela Předžalobní výzvu k upuštění od protiprávního jednání. Plné znění ZDE.

Na čem byla tato výzva postavena?

1. Na mém komentáři k rostoucím volebním preferencím Strany zelených na sociální síti Facebook ve znění:

Já to SZ přeji. Vždyť jsem za ně na Praze 10 kandidovala. Ale po 5 měsících jsem vystřízlivěla a rozhodla se z daného klubu SZ vystoupit. A to proto, že zastupitelé Ivana Cabrnochová a Zdeněk Vávra soustavně kryjí kriminální kauzy na Praze 10 a přes formální rétoriku neodváží říct ani slovo proti praktikám místní mafie, se kterou kooperují.

2. Na faktu, že jsem na těchto svém webu uveřejnila výrok paní Cabrnochové z našeho rozhovoru před mým opuštěním koalice:

Po této zkušenosti jsem se svým záměrem opustit koalici seznámila radní a senátorku Ivanu Cabrnochovou (SZ). Paní Cabrnochová reagovala velmi nevybíravým nátlakem a vyhrožováním, které se neslo v duchu (parafrázuji): ´Buď budeš spolupracovat, nebo okamžitě položíš mandát a půjdeš…´.

3. Na domněnce, že jsem v jiném textu na svých www stránkách nedostatečně zdůraznila význam a podíl Ing. Vávry na znovuotevření MŠ Na Sychrově. Tento bod Předžalobní výzvy i protistrana později vyhodnotila, jako úplný nesmysl a z následné komunikace byl vypuštěn bez dalšího vysvětlení.

Nebudu  popisovat, jaká následovala zdlouhavá korespondence, na jejímž konci jsem žalující stranu sama vyzvala k podání žaloby (závěrečný dopis). A výsledek? Po půlroční komunikaci jsem nic nesmazala, nic neopravila, za nic se neomluvila, žádnou změnu jsem neprovedla. A žádná žaloba nebyla podána.

Z toho vyplývá, že jediným záměr bylo mne zastrašit, umlčet a v budoucnosti u mne vyvolat obavu z jakéhokoliv vyjádření, nebo kritiky. Toto jednání od bývalé zákonodárkyně, která by ze své podstaty měla kultivovat principy demokratické společnosti, považuji za ostudné. Nedořešení sporu, který sama otevřela, je pro práci a celou dosavadní politickou kariéru paní Cabrnochové charakteristické. Z mého pohledu jde jen o další z mnoha věcí, která se jí nepovedla, a tak opět volí vyzkoušenou strategii mlčení.

Po celou dobu trvání senátní volební kampaně a samotných voleb jsem považovala za krajně nekorektní tyto podklady uveřejnit a případně tak ovlivnit výsledek voleb. Politické ambice spojené s obhajobou senátorského mandátu se paní Cabrnochové nenaplnily a tak zároveň skončila i její imunita před zákonem. Mohla bych tak nyní zvažovat, zda podniknu adekvátní právní kroky na obranu svých osobnostních práv, ale svůj čas využivám efektivněji.

Není také bez zajímavosti, že právní zástupce paní Cabrnochové a pana Vávry, advokátní kancelář MELKUS, KEJLA & PARTNERS , je v obdobných kauzách využívána (a tedy i placena) městskou částí Praha 10. Mohla bych se proto domnívat, že náklady na právní zastupování obou uvedených „v mé kauze“ byly hrazeny z veřejných prostředků. Chci však věřit, že oba aktéři mají doklady o úhradě svého právního zastupování ze svých vlastních zdrojů.

Dovolím si uvést několi odkazů na zajímavé články  z médií:

zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/kvuli-podpore-kleslove-to-vre-nejen-u-ods-ale-i-zelenych/r~e7e7a9c6821611e4a10c0025900fea04/

https://www.desitka.cz/text-praha-10-poprve-nevoli-pravici/

https://www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-10/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-a-medialni-vystupy/dalsi-boxerske-sdruzeni-ods-tentokrat-u-tomase-hrdlicky-12656.html

https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/zmeny-na-praze-10-vitez-voleb-ovladl-radnici-se-starymi-znamymi-20141128.html

https://e-republika.cz/article2920-%C4%8Cesky-korup%C4%8Dni-system-hlavni-m%C4%9Bsto-Praha

Jana Komrsková