PŮL MILIONU ROČNĚ Z DOTACE RODIČŮ

 

Praha 10 zakoupila v roce 2009 na Černé hoře v Krkonoších hotel, aby děti a senioři z Prahy 10 mohli jezdit na cenově výhodné ozdravné pobyty. Celkové investice do hotelu, vč. rekonstrukcí dosud přesáhly 100 milionů Kč.

Děti do tohoto objektu skutečně jezdí, avšak za ceny, které zhruba o 30% překračují ceny obvyklé. Rodiče tuto skutečnost nepoznají, jelikož vlastní pobyt plně hradí MČ. Za týdenní pobyt dítěte zaplatí pouze cca 1 000 Kč. Z této částky až dosud ZŠ na základě smlouvy, kterou je donutil podepsat ÚMČ Praha 10 z titulu zřizovatele, posílaly 30 Kč za den a žáka společnosti Gastro servis Zemánek s.r.o. (dále GSZ), která hotel smluvně provozuje. Domníváte se, že se jedná o zanedbatelnou částku v řádu desítek korun?

Počítejme společně:

30 Kč / den / žák, tj. 210 Kč za 1 týden (z dotace rodičů na pobyt svého dítěte!), Ročně se v hotelu ubytuje cca 2.500 žáků = 210*2500 = 525 000 Kč.

Zdá se vám to stále JAKO triviální částka?    

Formálním zdůvodněním této platby, byly následující služby:

  • doprava zavazadel od lanovky, autobusu, hotelu a zpět,
  • zajištění dopravy poštovních zásilek,
  • doprava do zdravotnického zařízení,
  • zajištění projekční techniky,
  • zajištění vybavení z majetku Praha 10 – Rekreace, a.s. pro volnočasové aktivity.

Jedná se tedy o služby již jinde smluvně podložené, částečně o služby povinné ze zákona a částečně o služby neoprávněně fakturované, protože se jedná o druhotný pronájem majetku Městské části.

Po mé kritice tohoto stavu ředitel holdingu akciových společností Prahy 10 Mgr. Urban deklaroval snahu napravit tuto neoprávněnou fakturaci. Pan Urban však přesvědčivě dokázal, že nemá snahu problémy vyřešit, nýbrž je zamést pod koberec či je bagatelizovat.

Po mé kritice doporučila Městská část Praha 10 jednotlivým školám smlouvy se společností GSZ vypovědět. Tím de facto potvrdila jejich dosavadní neoprávněnost. Následně byla všem školám předložena smlouva na shodných 30 Kč na žáka a den z příspěvku rodičů, hrazených však přímo společnosti Praha 10 –Rekreace, a.s. Ta následně navýšila svou smluvní platbu ze 450 na 480 Kč za den pobytu žáka v Horském hotelu, kterou hradí – ano, tušíte správně - společnosti GSZ. Předmětem této 30ti korunové platby je opět již známý výčet služeb:

doprava zavazadel od lanovky, autobusu, hotelu a zpět, zajištění dopravy poštovních zásilek, doprava do zdravotnického zařízení, zajištění projekční techniky, zajištění vybavení z majetku Praha 10 – Rekreace,a.s. pro volnočasové aktivity.

Pokud Vám tento stav není lhostejný, pokud Vám také není jedno, jak je nakládáno s veřejnými prostředky, pak můžete podpořit mé úsilí a dotázat se příslušné ZŠ či vedoucího odboru školství MČ Praha 10 pana Baudise (janb@praha10.cz), nebo přímo ředitele holdingu a.s. (urban@majetkova.cz).

Pokud vaše děti jezdí na školu v přírodě do Horského hotelu, jaké jsou Vaše poznatky z tohoto ubytovacího zařízení? Napište mi!