Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Na základě žádostí z webu jsem do složky Podrobná dokumentace / Horský hotel na svých stránkách www.jana-komrskova.cz vložila následující dokumenty: můj podnět na ÚOHS o nezákonném dělení zakázek v průběhu rekonstrukce Horského hotelu, Rozhodnutí ÚOHS o udělení pokuty ve výši 1 381 980 Kč, která byla s ohledem na možné vymáhání po konkrétní osobě úřadem snížena na symbolických 50 000 Kč a konečně i mou žádost o dohledání konkrétní odpovědné osoby za tento čin na straně úřadu MČ Praha 10.