„Utajené“ dny Prahy 10?

Blíží se říjen.  Pro Prahu 10 měsíc neodmyslitelně spjatý s estrádami v rámci tzv. Dnů Prahy 10. Vzpomínáte ještě na nákladné show rozličných skupin od Kabátů, Monkey Business po Leonu Machálkovou s neodmyslitelným Leošem Marešem po boku? Jednalo se o akce, kdy za cenu toho, že se na podiu objeví tehdejší starosta, nebo starostka a další představitelé radnice, vyhazovalo vedení městské části plnými hrstmi peníze z veřejného rozpočtu. Kolik taková show skutečně stojí, to se občan zpravidla nedozvěděl. Tato snaha ukonejšit ve stylu „chléb a hry“ své voliče je rychlé, efektní a možná i efektivní odvedení pozornosti od problémů městské části. Jen trochu drahé.  

V březnu tohoto roku byla mezi tehdejší koalicí a opozicí uzavřena dohoda, že opozice rozpočet podpoří. Jednou z podmínek bylo i zrušení obdobných estrád. Ve schváleném rozpočtu pak obdobné megalomanské akce skutečně nenaleznete. Na posledním zastupitelstvu MČ ze dne 8. 9. 2016 byl silově prosazen návrh na zvýšení pravomoci Rady MČ (tj. bez schválení Zastupitelstvem obce) učinit přesuny v rozpočtu ze stávajících 5 mil na 15 mil Kč.

Možná i právě z tohoto důvodu se na tomto jednání ZMČ zastupitelka Renata Chmelová (Vlasta) dotazovala, zda i letos bude radnice pořádat Dny Prahy 10. Místo jednoznačné odpovědi místostarosta pan Pek (TOP09) odvětil: ve smyslu - Odpovím do 30-ti dnů – sledujte rozpočtová opatření RMČ, resp. sledujte Usnesení Rady MČ, tam se dozvíte rozpočtová opatření. To jsou právě výše zmíněné přesuny v rozpočtu.

S ohledem na výše uvedené a nejednoznačnou odpověď pana Peka se lze, dle mého soudu, oprávněně dotazovat:

Můžeme tedy v nejbližších dnech očekávat recyklaci Dnů Prahy 10? Možná pod upraveným názvem?  Jmen kandidátů a zejména pak kandidátek, které by těmto oslavám poskytli svou „záštitu“ a zařadili do své předvolební kampaně, má současná koalice naší městské části dostatek.

Co by pořádání podzimní řady estrádních dnů i v letošním roce pro občany Prahy 10 znamenalo?

  • porušení dohody, „nedodržení daného slova“,
  • opětovné nehospodárné vydání značného množství peněz,
  • v případě účasti politických činitelů na akcích pak i účelové zneužití veřejných finančních prostředků (v předvolebním období) k sebeprezentaci.

Není jistě cílem veřejné zábavné akce pro občany zrušit, ale s jejich pořádáním (zejména dramaturgií) a zvláště pak s náklady pracovat uvážlivě. Ušetřené prostředky v rozpočtu pak investovat do projektů opravdu potřebných pro občany Prahy 10.

Další informace jsou zpracovány na: https://www.zaostrenona10.cz/koncert-za-18-milionu-v-roce-2015-zopakujeme-to-i-letos/#more-934

Vaše zastupitelka Jana Komrsková a kol.

Článek je pouze úvahou autorů. Během několika dnů bude zřejmé, zda se slavnosti Prahy 10 i letos uskuteční.