Výzva pro radní prahy 10 k obnovení radničních novin

V Praze dne 24. 4. 2017

Vážený pane starosto, vážení členové Rady městské části Praha 10,

se znepokojením jsme přijali informace o tom, že v režii MČ Praha 10 probíhá po dlouhé měsíce tzv. monitoring sociálních sítí na Praze 10. Přečetli jsme si pozorně odpověď vedoucí tiskového oddělení paní Baťové na infožádost občana, a naše znepokojení nezmizelo, ba naopak vzrostlo.

Hledáme v této aktivitě radnice a jejího tiskového oddělení veřejný zájem - a jednoduše ho nenacházíme. Z konkrétních výstupů z konkrétních dní, které nám poskytl občan, jenž o ně úřad na základě žádosti podle informačního zákona požádal, vyplývá, že „monitoring sociálních sítí“ podává v některých dnech v podstatné části „svodku“ o aktivitách nás opozičních zastupitelů, případně kriticky smýšlejících občanů Prahy 10. Naprosto mimo naši dosavadní představivost je to, že do monitoringu jsou zaznamenávány soukromé události z našeho života, jež jsou bez jakékoli souvislosti s veřejným děním v Praze 10.

Facebookové profily nás opozičních zastupitelů jsou samozřejmě veřejné a my samozřejmě respektujeme každého, kdo je chce zhlédnout. Marně ale hledáme důvod, proč by na denní bázi měl být o těchto aktivitách za veřejné peníze informován omezený okruh představitelů městské části a klíčových úředníků. Tato sekundární rešeršní činnost je z definice i podle zvyklostí záležitostí volebních štábů, PR a mediálních oddělení, případně sekretariátů politických stran. Z veřejných zdrojů za ně nesmí být utracena ani koruna! Ani to nejrafinovanější zdůvodnění nemůže podle našeho názoru ospravedlnit nemalé částky, které na tento „monitoring sociálních sítí“ radnice platí z prostředků svých občanů.

Frekvenční analýza témat a osob, kterou jsme si zpracovali, vypovídá o jednoduchém účelu, který monitoring sociálních sítí plní:

Představitelům a reprezentantům koalice TOP 09, ČSSD, ODS, Zelených, NPP10-HLD a s nimi spojeným a hlasujícím zastupitelům KSČM, exANO, tajemníkovi úřadu a dalším v naší obci angažovaným osobám je na denní bázi za veřejné prostředky poskytován podklad, podle kterého můžou připravovat či upravovat své politické pozice v konkrétních otázkách, které jsou ve veřejném prostoru nastolovány.

Nic proti přípravě politických pozic, to je život. Ale analýza politického terénu, která není nikdy neutrální a vždy podléhá určitému úhlu pohledu, nesmí být v žádném případě placena z veřejných zdrojů! Poté co jsme si prošli většinu výstupů, jsme pevně přesvědčeni o tom, že poskytování této služby (navíc outsourcované, přičemž na zpracování se podílí i interní zaměstnanec úřadu) postrádá jakýkoli smysl.

Je také naprostý nesmysl, aby informace byly poskytovány pouze současné koalici a jednotlivým zastupitelům, kteří s ní hlasují. Vyzýváme vás proto k neprodlenému zrušení smlouvy s poskytovatelem této služby. Utrácení za zbytečnosti postrádá smysl. Poskytování této služby považujeme nadále za neúčelné a neetické a vynakládání finančních prostředků Prahy 10 za neefektivní a nehospodárné.

Nakonec něco pozitivního. Doporučujeme vám obrátit pozornost k tomu, aby Městská část Praha 10 měla konečně své vlastní obecní noviny, které budou plnit veřejnou službu a které podléhají tzv. tiskovému zákonu. K diskusi o náplni a podobě obecních novin jsme s vámi radními, toho času též členy Komise informační Rady MČ Praha 10 (která dle své definice radí radním MČ), vést plnohodnotný, věcný a politicky vyvážený a kultivovaný dialog.


S pozdravem

Renata Chmelová, předsedkyně zastupitelského klubu koalice VLASTA

Pavel Mareš a Olga Richterová, místopředsedové klubu

a Jana Komrsková, nezařazená zastupitelka