Za „wi-fi zdarma“ již nepřeplácíme

V listopadu 2009 uzavřela městská část Praha 10 smlouvu „o poskytování služeb elektronických komunikací“ se společností NGI Service s.r.o. Částka za tuto službu byla vysoutěžena za 442.860 Kč (vč. DPH) měsíčně. V materiálu věnovaném aktuálnímu stavu ICT do jednání zastupitelstva konaného 12. 6. 2017 se mj. uvádí: „Za dobu trvání smlouvy se postupně vyvíjely jak možnosti připojení k Internetu v nabídkách poskytovatelů, tak požadavky uživatelů na vlastnosti připojení pomocí WiFi. Nelze rovněž opomíjet vývoj legislativy v oblasti elektronických komunikací.

Přesto radnice ústy svého mluvčího, pana Vítka Nováka, opakovaně proklamovala, že se jedná o jeden ze styčných komunikačních kanálů mezi úřadem a občany a odmítala smlouvu o zajišťování veřejné wifi sítě vypovědět nebo ji alespoň revidovat. Argumenty, že stávající parametry smlouvy jsou technologicky zastaralé a praktické fungování služby je nereálné, byly bagatelizovány jako nepodstatné (podle smlouvy je celý systém postaven například na již nedostupném operačním systému Windows 98). Smlouva o poskytování služby ani provozní řád rovněž neřešily otázku zabezpečení sítě a zabezpečení sdílených dat jednotlivých uživatelů. Dle sdělení radnice Prahy 10: „Aby bylo možno službu Wi-Fi pro občany Prahy 10 poskytovat na úrovni a v kvalitě odpovídající roku 2017, je nutno parametry služby zásadně modifikovat směrem ke zvýšení kvality a rozšíření poskytované služby. Tyto požadavky byly opakovaně projednávány s poskytovatelem služby. Bohužel z jeho strany nebyly návrhy akceptovány“. Na posledním jednání zastupitelstva (12.6. t.r.) jsem proto zažádala o zmiňované dosavadní zápisy z jednání s dodavatelem. Dosud bez odpovědi.

V neudržitelné situaci, kdy již MČ reálně hrozilo trestní oznámení minimálně za nehospodárnost, byla tato „klíčová služba v oblasti komunikace s občany“ k 1. 6. 2017 v tichosti zrušena.

Byla bych skutečně nerada, kdyby se tímto vypovězením smlouvy celá problematika předražené wi-fi na Praze 10 uzavřela. Radnice odůvodněnou kritiku ze strany opozice slyšela opakovaně. Nabízí se tedy zásadní otázka: když si radnice Prahy 10, konkrétně za oblast ICT radní Ivana Cabrnochová /Zelení/, byla několik let vědoma nedostatků v poskytování služby sítě wifi a naprosto neadekvátní ceně za tuto službu, proč trvala na jejím pokračování?

Praha 10 nebyla jedinou radnicí, která svým občanům službu veřejné wifi sítě nabízela. Níže předkládám stručné technické a finanční porovnání internetového připojení, které svým občanům  nabízí radnice Praha 11, a které donedávna nabízela radnice Prahy 10.

1)  Technické porovnání

Dle smluvního ujednání poskytovatelé v obou městských částí používají shodou technologii wi-fi sítě provozovanou v pásmu na 2.4 GHz protokolu min. 802.11b/g. Jednotlivé přístupové body obou poskytovatelů mají dedikovanou kapacitu pro jejich připojení. Řízení provozu a přístup je na základě autorizace (jméno a heslo). Další politika přístupu (omezení trvání spojení, omezení přístupu pro vybrané služby) jsou velmi podobné a zaměřují se hlavně na poskytnutí veřejného přístupu k internetu a nikoliv ke komerčním či jiným nelegálním či placeným službám.

Poskytovatel na Praze 10 ani negarantoval rychlost připojení a pouze obecně se odkazuje na vágní definici kapacity připojení „ve spodní hranici definice vysokorychlostního připojení“, které činí dle definice 768 kilobitů za sekundu. Praha 11 definuje připojení až 20 megabitů za sekundu, což je cca 25ti nasobná rychlost.

Důležitým parametrem je pokrytí. Pro oba provozovatele bylo zadání pokrýt katastrální území dané městské části. Praha 10 má 24 vysílačů a Praha 11 cca 20 vysílačů. Bohužel přesné mapky pokrytí, které by bylo srovnat, nejsou k dispozici.

Dalším faktorem je porovnání provozu. Z dostupných údajů vyplývá, že v obou městských částech jsou hodnoty zcela srovnatelné a pohybují se kolem průměrné rychlosti cca 1 Mbps.

2)  Finanční porovnání

Zcela základní rozdíl je však ve finančních podmínkách, za kterých jsou služba na poskytnutí internetového připojení sjednány:

· smlouva pro Prahu 10 je sjednána na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s měsíčním plnění ve výši 366 000 Kč bez DPH (442 860 Kč včetně DPH);

· smlouva pro Prahu 11 je sjednána na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou s měsíčním plnění ve výši 11 000 Kč bez DPH (13 310 Kč včetně DPH);

Roční náklady (včetně DPH):

Městská část Praha 10

5.314.320 Kč

Městská část Praha 11

   159.720 Kč

3)  Závěr

Z výše uvedeného vyplývá, že i přes to, že Praze 10 bylo využití wi-fi sítě uživateli větší, a připojení je využito i pro připojení několika ZŠ, lze hodnotit technicke provedení a záměr za obdobný a to doručeni veřejně přístupného internetu veřejnosti s vyloučením komerčního využití či nároku pro pokročilé uživatele.

Cenově je však zřejmý nesoulad, kdy min. roční platba MČ Praha 10 byla cca 33ti násobně vyšší (tj. o 3200% dražší).

Proto se dá soudit, že bez ohledu na současnou situaci, kdy si uživatelé pořizují plnohodnotné připojení umožňující i pokročilé funkce (např. IPTV, VoIP,aj.) a disponují např. vlastním internetovém připojení přes mobilní internet, tak cena, této služby na Praze 10 byla na současné podmínky nestandardně předražená.

Ivana Cabrnochová se ve své podzimní předvolební kampaní do Senátu nechala slyšet, že „….mám kontakt s „běžným světem“. Snad téměř každé druhé rozhodnutí v Senátu stojí na mé zkušenosti s prací pro desítku v pozici zastupitelky, radní a místostarostky. Když poslouchám některé kolegy a kolegyně v Senátu, cítím, že jim chybí zkušenost s každodenním životem“.

Zdá se, že minimálně jako radní pro oblast ICT toto její vyjádření neplatí. Mohu se domnívat, zda i kvůli laxnosti a neodbornosti paní Cabrnochové přišel obecní rozpočet zcela zbytečně za čas platnosti zastaralé smlouvy na službu veřejné wi-fi o několik desítek milionů korun. Opačné vysvětlení jejího přístupu by svědčilo o poněkud jiné formě kontaktu s „reálným světem“.

 

Přejeme všem příjemné léto.

Jana Komrsková a kol.