Dny Prahy 10 – dny k nezaplacení

Ani v letošním roce neminuly naši městskou část dny plné estrád a radnicí organizovaného veselí. Na všech letácích ke Dnům Prahy 10 je sice zdůrazněno, že: „!NA VŠECHNY AKCE VSTUP ZDARMA!“, jsou ovšem tyto akce pro občany skutečně zdarma? Odpověď prozradíme hned zpočátku: nejsou. Jelikož jsme slíbili ZDE, že náklady na tyto aktivity radnice probereme detailně, proto tak činíme.

Celkové náklady za všechny akce v rámci Dnů Prahy 10 v roce 2016 hrazené z veřejných prostředků, tedy prostředků nás všech, činily: 2.020.539 Kč. Pro srovnání: jedná se o částku rovnající se 40% rozpočtu celoroční akce Moje stopa. V rámci Dnů Prahy 10 se tyto finanční prostředky utratily za šest dnů.

Není patrně bez zajímavosti, že předkladatelem usnesení rady, které Dny Prahy 10 schvaluje, je 1. zástupce starosty, pan Ing. Pek (TOP09). Tedy zástupce strany, která rozhazovačnost v rámci Dnů Prahy 10 z pozice opozice dříve kritizovala.

Stejně tak je zajímavé, že v rámci dotazu zůstala nezodpovězena otázka, na základě jakých skutečností byla zvolena forma, resp. skladba uspořádaných akcí. Odůvodněně se dá tedy soudit, že se jednalo o zcela nahodile připravený soubor rozličných aktivit, tj. bez hlubšího promyšlení, natož dramaturgie. Vzhledem k tomu, že Dny Prahy 10 se konaly na základě usnesení RMČ ze dne 22.9., tedy jen deset dnů před prvním koncertem, pak nějakou koncepci, nebo rozvahu ani očekávat nelze. Je rovněž s podivem, že se pouze několik dnů před konáním akcí podařilo radnici najít u všech účinkujících vhodný volný termín. Připraveným skutečně štěstí přeje :).

Kolik stály jednotlivé akce, objasňuje odpověď na můj dotaz dle zák. 106/1999 Sb.:

  • 2. 10. Koncert Prahy 10  - sportovní areál Hamr (Wanastowi Vjecy, Dan Bárta, Voxel, Kašpárka v rohlíku + další doprovodný program). Náklady: 1.207.147 Kč
  • 3. 10. Koncert pro všechny – KD Barikádníků (Petra Janů a skupina Amsterdam.  Náklady: 223.850,- Kč
  • 4.10. Sportovní hry seniorů – DS Rektorská. Náklady: 16.805,- Kč
  • 6.10. Turnaj ZŠ o pohár MČ Prahy 10 v SK Slavia Praha. Náklady: 47.277,- Kč
  • 8. 10. Pohádková cesta v Heroldových sadech. Náklady: 104.380,- Kč
  • Staročeské trhy na Kubánském náměstí. Náklady: 318.230,- Kč
  • 10. 10. Světové a české opery ve Vršovickém zámečku. Náklady: 102.850,- Kč *

Do poslední chvíle radnice z nepochopitelného důvodu tyto akce před občany Prahy 10 pečlivě utajovala. Až těsně před zmíněnými akcemi se informace objevuje na internetových stránkách a občané dostávají informační letáček do svých schránek současně s volebními lístky (obtížně postihnutelná amorální forma nepřímé podpory koaličních kandidátů v senátních volbách).

Jistě vás zajímá, kolik občanů se na uvedených akcích vlastně kulturně uspokojilo, jaký byl o ně zájem. Oficiální odhady městské části hovoří celkem o 8.160 obyvatelích na všech uvedených akcích. Z tohoto počtu se pak plných 6.000 občanů mělo dle radnice zúčastnit hned prvního koncertu Prahy 10 na Hamru. Nevím, kdo z vás tam ten chladný a mimořádně deštivý večer skutečně byl, ale můj střízlivý odhad je přibližně desetina deklarovaného počtu, tj. cca 600 - 800 návštěvníků.

Těžko říct, zda tento způsob mrhání veřejných prostředků byl součástí zoufalé předvolební taktiky senátorských kandidátů koaličních stran či projevem diletantské neschopnosti kulturního odboru radnice. Není rovněž vůbec vyloučeno, že za snahou o jejich opakování, navzdory mizivému zájmu občanů, stojí osobní zájmy a známosti. Patrně se bude jednat o směs uvedeného.

Je nezbytnou otázkou, proč se desítková radnice již roky (nejen) v říjnu uchyluje k notoricky známému scénáři předražených a bohužel často povrchních estrád, které ze své podstaty postrádají vyšší kvalitu. Jistě, na podzim bývají v našich končinách volby. Ovšem to by neměl být (jediný) argument. Přece není obtížné připravit obdobné společensko-kulturní pásmo na půdorysu kulturních a uměleckých spolků či jednotlivců, kteří v Praze 10 dlouhodobě působí a tvoří. Lze přece zapojit místní občanské spolky, sdružení a z nabubřelé přehlídky vyhozených peněz vytvořit skutečně hodnotné a kultivované Dny Prahy 10, které udělají nejen radost, člověku předají trvalejší poselství, vytvoří či posílí sousedské vztahy v naší městské části a přitom nejsou předražené.

Je zřejmé, že radnice Prahy 10 se může inspirovat v pojetí kulturních aktivit u jiných municipalit či institucí.

Přejeme pěkný předvánoční čas.

Jana Komrsková, Michal Kočí, Jiří Komrska a kol.

 

* Finanční čerpání je v částkách včetně DPH a po zveřejnění daného dotazu bude v našem článku zveřejněn odkaz i s objednávkami a fakturami jednotlivých aktivit.