Pevná, nebo Nepevná koalice na Praze 10?

Ve středu 1. 6. konané zastupitelstvo MČ Praha 10 nám nadělilo novou koalici. Dle prvotních reakcí napříč spektrem se jedná
o pragmatický slepenec, závislý na vrtkavé podpoře bývalých členů hnutí ANO, který nikomu zvláštní radost nepřinesl. Radost jistě TOP09 nepřináší ani tichá podpora komunistů (vč. předsedkyně kontrolního výboru za KSČM, která ustála již dva pokusy o své odvolání). Slova kolegy Tomáše Peka na jeho fcb profilu mě v tomto postoji utvrzují.

Shrnuto: současná pozice TOP09 je poněkud „Nepevná“.

Hledání své pozice TOP09 v nové koalici dokládá i její postoj při hlasování v kauze Key Investements či v otázce kontroly společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. Dřívější odhodlané proklamace o zasazení se o vyšetření a transparentnost vyústily v bezradné zdržení se při hlasování o těchto bodech. Přitom princip obou výše zmíněných kauz není nijak složitý.

V případě KEY INVESTMENT (nevratná ztráta cca 216 mil Kč z roku 2009) šlo o nezodpovědný hazard s veřejnými prostředky, před kterým v dostatečném (dvouročním) předstihu varovala městskou část sama ČNB. Mnou navržené usnesení na popohnání k zodpovědnosti konkrétních osob, které jsem jmenovitě uvedla ve své prezentaci, nebylo bohužel většinou zastupitelů podpořeno. (Podrobné informace předložím v samostatném článku).

V případě PRAHA 10 Majetková, a. s. není třeba rovněž hledat žádné složitosti. Subjekt (akciová společnost) hospodařící s obecními prostředky by měl z podstaty podléhat kontrole obci. Je to jako s kapesným, které rodiče dávají svému dítěti – také jej nechají s těmito financemi samostatně hospodařit, avšak čas od času zkontrolují to, jak ratolest s těmito prostředky nakládá.

Obezřetnost v případě společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. je nejen po opakovaném zjištění nedostatků v jejím hospodaření a správě na místě, ale sama prezentace předaná zastupitelům před jednáním jejím ředitelem Urbanem jasně ukazuje na dosavadní fatální nedostatky v činnosti představenstva společnosti i dozorčí rady. Důvěru v soudném člověku nemůže vzbudit ani v prezentaci zmiňovaný Dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování Horského hotelu, který narychlo po komunálních volbách v roce 2014 (před ustavujícím zasedáním zastupitelstva) prodlužuje smlouvu firmě Gastro servis Zemánek s.r.o. na dalších pět let (do 1. 9. 2019). Oku dobrého hospodáře by neměl ujít nelegální provoz restaurace či ski školy od r. 2011 (sic!) a měl by se ptát, kam šly zisky z těchto provozů (viz jeden z mých předchozích článků).

Mohla bych na tomto místě zmínit další střípky z jednání uplynulého zastupitelstva, ale nová koalice si určitě zaslouží „dobu hájení“. Jako konstruktivní opozice budu dále informovat, kontrolovat a komentovat, jak dříve opoziční strana dostojí dřívějším proklamacím o potřebných změnách a svému programovému prohlášení z října 2014, z něhož vyjímám: Politická strana TOP 09 je od roku 2010 hlavní opoziční stranou na Praze 10, která dlouhodobě kritizuje netransparentní a nehospodárné kroky posledních starostů Prahy 10, Milana Richtera a Bohumila Zoufalíka. Nyní, po čtyřech letech své opoziční práce, předstupuje TOP 09 před občany Prahy 10 se svými vlastními představami, jak by tuto městskou část chtěla spravovat.“

K osobnostním ctnostem patří trpělivost. Chci být trpělivá a počkat si, že slova kolegy Peka o obratu věcí k lepšímu budou následovat i konkrétní činy. První příležitosti na právě uplynulém zastupitelstvu zůstaly nevyužity, třeba tedy příště se již zadaří.