Kdo jsem a co dělám?

Jmenuji se Jana Komrsková.  Za tu dobu, co žiji na Praze 10, jsem slyšela mnoho zaručených historek a příběhů, jak se zde hospodaří s veřejným majetkem, jaké se uzavírají smlouvy a kdo je do čeho zapleten.

NOVINKY

V roce 2014 jsem byla zvolena jako nestraník do zastupitelstva městské části na kandidátce Strany zelených (SZ). Spolupráce s touto politickou stranou vznikla již v roce 2010, kdy jsem byla členka petičního výboru za znovuotevření Mateřské školky Na Sychrově.

Výsledek této mé aktivity byl pozitivní a MŠ Na Sychrově se roku 2014 otevřela pro 56 dětí a v roce 2016 se dokončili stavební práce i na druhém pavilonu MŠ pro stejný počet malých zájemců. Z tohoto důvodu mi SZ byla blízká.

Již po pěti měsících v koalici (ANO, ČSSD, Strana zelených, Nezávislí pro Prahu 10 - Hnutí pro lepší desítku) jsem ale zjistila natolik překvapující skutečnosti, že jsem se rozhodla z koalice vystoupit a jednat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí jako nezařazená zastupitelka.

Proč jsem vystoupila z koalice?

V rámci tehdejší koalice jsem byla jmenována do dozorčí rady společnosti Praha 10 - Majetková, a.s. a Praha 10 - Development, a.s. Moje odměna za tuto pozici v obou společnostech činila celkem 2.650 Kč měsíčně (po zdanění), placená je pouze funkce v jedné a.s.

V souladu se svou profesní orientací jsem se začala věnovat kontrolní činnosti hospodaření celého holdingu. Zde jsem narazila na zásadní nevoli vedení a.s. doložit požadované dokumenty. Mé spory vyvrcholily změnou stanov společností a mým odvoláním. Následně byly veškeré pozice v dozorčích radách obsazeny tzv. "uvolněnými" zastupiteli, kteří jsou placeni městskou částí na plný úvazek.

Tímto krokem městská část ušetřila v rozpočtu cca 600 tisíc korun za rok, což je můj první neplánovaný úspěch, přesto mi však nezamezila v práci, kterou jsem si vytyčila. Je pozoruhodné, že tento návrh na obsazení dozorčích rad z řad uvolněných zastupitelů nevzešel již dávno, ale až v souvislosti s mou aktivitou, která evidentně nebyla plánovaná.

Po této zkušenosti jsem se svým záměrem opustit koalici seznámila radní a senátorku Ivanu Cabrnochovou (SZ). Paní Cabrnochová reagovala velmi nevybíravým nátlakem a vyhrožováním, které se neslo v duchu (parafrázuji): 'Buď budeš spolupracovat, nebo okamžitě položíš mandát a půjdeš...'.

Později jsem byla tehdejší starostkou Kleslovou označena za jednu hlavních z příčin rozpadu koalice na radnici Prahy 10 praha10.anobudelip.cz/cs/aktuality/prohlaseni-zastupitelskeho-klubu-ano-2011-31446

Vytrvala jsem a nyní pracuji jako nezařazená zastupitelka na odkrývání pozadí jednotlivých kauz na Praze 10. Nemohu se samozřejmě věnovat všem nastřádaným problémům, ale snažím se věci vždy dotáhnout do konce a získat maximální množství informací a podkladů, na jejichž základě si mnohu vytvořit vlastní názor.

Čemu se věnuji?

Vzhledem k neochotě současného vedení MČ zveřejňovat podklady, smlouvy a informace (a to i povinné ze zákona), jsem se rozhodla v této rovině "suplovat" funkci úřadu a tyto podklady Vám postupně předkládat. Důvody, proč MČ mé dotazy a příslušné odpovědi odmítá uveřejnit na svých stránkách, naleznete ZDE.

Samozřejmě zveřejňováním i dotazů dalších zastupitelů a jejich odpovědí by ubylo práce úředníků a mohli by se soustředit na podstatnější činnosti. Bohužel tento "zavřený" úřad a vedení MČ si zejména TOTO nepřeje. Touto cestou chci poděkovat všem úředníkům, kteří vyřizují mé (i další nejen opoziční) dotazy. A zároveň jim ráda vyjádřím i svou omluvu.

 

Vaše zastupitelka Jana Komrsková

.........................................................

Související dokumentace

.........................................................

Tento web slouží jako prostor Vašich dotazů, návrhů a připomínek k dění na Praze 10. Rovněž touto formou Vás chci informovat o své práci v Zastupitelstvu MČ Praha 10.

 

 

Novinky